Creare magazin online

Author "ssmssm" Page

Author Nick: ssmssm
Site:


Author Articles List:

Sort by:

Evaluarea Riscurilor. Promovarea Securității și Sănătății în Muncă

    Se propune o strategie de promovare a S.S.M. – SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA (PROTECTIA MUNCII) . Sănătatea și securitatea la locul de muncă sunt acum unul dintre cele mai importante și mai dezvoltate aspecte privind ocuparea forței de muncă și afacerile sociale. Datorită adoptării și aplicării în ultimele decenii a unui mare […]

PROTECTIE SI SECURITATE IN MUNCA

  PRINCIPALELE PROVOCĂRI PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SIGURANȚA ÎN LUCRU   Abordarea inovatoare a strategiei comunitar are deja rezultate. Exista progrese reale prin elaborarea strategiilor și a programelor de acțiune care sunt mai concentrate.  Cele mai recente date disponibile, rata accidentelor mortale la locul de muncă  a scăzut cu 17%, în timp ce rata accidentelor la […]

Scopul reglementărilor legale și domeniul lor de aplicare

La nivelul Uniunii Europene   La nivelul Uniunii Europene s-a adoptat în data de 12 iunie 1989 Directiva cadru cu privire la S.S.M. – SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA (PROTECTIA MUNCII), Directiva nr. 89/391/CEE. Aceasta directivă reprezintă cadrul juridic general în această materie. Preambulul său stabilește că “ameliorarea securității, a igienei și a sănătății muncitorilor […]

Medicina Muncii – Servicii

  Codul muncii Codul muncii prevede că angajatorii au obligația să asigure accesul salariaților la serviciul medical de medicina muncii, care poate fi un serviciu autoom organizat de angajator sau unul asigurat de o asociație patronală. Principalul rol în acest serviciu îl are medicul de medicina muncii. El este salariat, atestat în profesia sa, titular […]

Prevederi specifice activităţilor de birou

Reguli de securitate împotriva electrocutării   Este interzisă utilizarea calculatoarelor în următoarele situaţii: conectarea la energia electrică prin ştechere sau prize care prezintă defecţiuni, crăpături, şuruburi lipsă sau slab înşurubate; conectarea mai multor aparate la aceeaşi priză pentru evitarea supraîncărcării şi supraîncălzirii peste puterea maximă pe care o suportă priza; cuplarea consumatorilor la sursa de […]

REGULI DE SECURITATE – UTILIZAREA CALCULATOARELOR

UTILIZAREA CALCULATOARELOR   Lucrătorii care urmează să desfăşoare activităţi cu echipamente de calcul, vor fi încadraţi şi repartizaţi în posturile de lucru numai după efectuarea examenelor medicale obligatorii prevăzute de regulamentele în vigoare de Ministerul Sănătăţii, inclusiv  a examenului medical oftalmologic. Trebuie evitata bararea trecerilor cu cordoane electrice. Echipamentele electrice trebuie aşezate cât mai aproape […]

SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU ACTIVITATI DE BIROU

INSTRUCTIUNI PROPRII   In incaperi se vor pastra numai piese de mobilier (birouri, scaune, mese, dulapuri, casa  de bani, etc) in perfecta stare de functionare, amplasate astfel incat sa nu provoace accidente; Orice element de birotica depistat ca defect va fi reparat imediat. Daca acest lucru nu este posibil, obiectul va fi retras in magazie, […]

Angajatorul – Lucrătorul. Măsuri și reguli

Angajatorul să stabilească structurile organizatorice proprii, prin acte de autoritate emise în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu privire la decizia de realizare a securităţii şi sănătăţii în muncă; să selecteze din punct de vedere profesional şi sa accepte la muncă persoanele care corespund cerinţelor şi condiţiilor reale de muncă; să verifice anual şi […]

Analiza de risc la securitatea fizica sau evaluarea riscurilor la securitatea fizica?

Analiza de risc la securitatea fizica sau evaluarea riscurilor la securitatea fizica? O evaluare comparativă Dacă nu sunt disponibile reguli de tehnologie recunoscute pentru tratarea pericolelor speciale , de exemplu în regulamente, linii directoare, liste de verificare, pliante, trebuie efectuată o evaluare a riscurilor . O completa evaluare a riscurilor se realizează în principal în situații […]

Siguranță și Protecție – Fără muncă dăunătoare

  Fără muncă dăunătoare Angajatorii sunt responsabili pentru evaluarea riscurilor la locul de muncă și trebuie să ia măsurile adecvate pentru a proteja viața și sănătatea mamei care alăptează sau care alăptează. femeile însărcinate și mamele care alăptează nu ar trebui să fie nu sunt angajate în munca fizică grea sau de a lucra în cazul în […]