Creare magazin online

Comunicat de presă

Partenerul FGC ACTIV GRUP SRL, împreună cu beneficiarul S.C.ROMANIA HYPERMARCHE SA a derulat vineri, 21 august 2015, conferința de deschidere a proiectului „Competenţe practice pentru viitorii absolvenţi din învăţământul superior – COMPETENT!” POSDRU/189/2.1/G/156060.

Evenimentul s-a desfășurat la Hotel Ambassador, Strada Moldovei nr. 2, Baia Mare, în Sala de conferințe, începând cu ora 11 :00. Au fost prezenți reprezentați ai Beneficiarului, ai Partenerului, precum și membri ai Facultății de științe-Centrul Universitar Nord din Baia Mare.

Au fost prezentate obiectivele proiectului, activitățile care urmează a fi efectuate pe parcursul implementării, beneficiile pentru grupul țintă.

Obiectivul general al proiectului este crearea unui parteneriat performant între mediul academic și angajatori cu scopul dobândirii, dezvoltării cunoștințelor și a aptitudinilor de muncă ale studenților pentru facilitarea unei inserții optime a acestora pe piața muncii.

Prin acest proiect se asigură dezvoltarea resursei umane pentru integrarea durabilă pe piața muncii prin promovarea învățării pe tot parcursul vieții, pentru dobândirea cunoștințelor și dezvoltarea aptitudinilor de muncă a cel puțin 150 de studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ (licență sau master) din cadrul universităților din Baia Mare, pentru îmbunătățirea inserției acestora pe piața muncii și creșterea ratei de ocupare la nivel național.

Pentru informații detaliate despre proiect vă rugăm să scrieți la adresa ID156060@fgcactiv.ro, persoană de contact Florin VOICU, Expert coordonator activitate partener

Comments are closed