Creare magazin online

Concepte multidimensionale cu relevanță în comportamentul consumatorului de suplimente alimentare din România

Apariția unui nou tip de consumator, tânăr, deschis, dinamic, pentru care limita dintre viața privată și serviciu este estompată, care își dorește produse autentice și de calitate superioară, face ca studiile comportamentului de cumpărare să abordeze holistic consumatorul, luând în analiză toate variabilele, atât pe cele endogene cât și pe cele exogene.

Proiectul „Studiu de piață privind profilul și comportamentul consumatorilor de suplimente alimentare pe bază de plante medicinale și aromatice comercializate în România” s-a desfășurat în cadrul Programului Nucleu-cod PN 16 46 „Cercetări privind identificarea și utilizarea  unor compuși bioactivi care pot îmbunătăți valoarea nutritivă a alimentelor și a unor factori care pot afecta integritatea alimentelor (NUTRISAN)” în cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București (INCDBA-IBA Bucuresti), în perioada iunie 2016 – septembrie 2017.

În cadrul cercetării întreprinse, s-a analizat consumatorul de suplimente alimentare și din perspectiva calității vieții autopercepute și a imaginii de sine corporale.

Calitatea vieții este un concept care reflectă dorinţa unei persoane referitor la cum vrea să-şi trăiască viaţa și care are în componență opt dimensiuni ale vieții; acest construct a fost analizat prin intermediul Scalei de evaluare a calității vieții.

Imaginea de sine corporală implică atât factori biologici și psihologici interni cât și factori culturali și sociali externi, care poate influența comportamentul consumatorului de suplimente alimentare, evaluarea realizandu-se prin completarea Chestionarului multidimesional al relaţiei sine – corp. Aceste două constructe multidimensionale, analizate în contextul consumului de suplimente alimentare, s-au dovedit a fi importante în procesul de cunoaștere a consumatorilor, a modului în care aceștia se autoevaluează, gândesc și acționează, în vederea menținerii unei calități a vieții la cote ridicate și a unei stime de sine corporale pozitive.

Coroborând informaţiile obtinute, putem concluziona că în ceea ce priveşte alcătuirea unui profil psihologic comportamental al consumatorului de suplimente alimentare putem spune că acesta prezintă următoarele caracteristici:

  • Preocupare afectivă medie și cognitivă înaltă față de imaginea de sine corporală
  • Tendințe civice, sociale restranse
  • Dezvoltarea personală este un domeniu de interes
  • Deschidere la nou
  • Tendințe de ambivalență legate de satisfacția asupra calității vieții

Prin acţiune şi învăţare oamenii îşi formează anumite convingeri şi atitudini. Acestea, la rândul lor, le influenţează comportamentul de cumpărare. Operatorii de marketing ar fi de preferat să fie interesaţi de convingerile pe care oamenii şi le formează despre anumite produse şi servicii, deoarece aceste convingeri alcătuiesc imaginea produsului sau a mărcii comerciale care influenţează comportamentul de cumpărare.

Atât consumatorii români de suplimente alimentare cât și operatorii de pe piața suplimentelor, sunt beneficiarii direcți ai studiului, prin informatiile din ghidul consumatorului roman de suplimente alimentare, care a fost realizat cu ocazia acestei cercetări și pe care îl vom pune la dispoziție.

Rezultatele finale ale acestui proiect au fost comunicate în cadrul unui seminar ce a avut loc în data de 13 septembrie, la sediul INCDBA-IBA București, la care au participat operatori din domeniu și reprezentanți ai asociațiilor de profil, care s-au arătat foarte interesați de acest model de abordare interdisciplinară a cercetării consumatorului de suplimente alimentare, apreciind că au descoperit un potențial nou de cunoaștere a celor care de fapt le susțin afacerea.

 

 

 

Psiholog Manuela RĂSCOL

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București

www.bioresurse.ro

Comments are closed