Creare magazin online

Cultivatoare – Romagrotehnca

Cultivatorul este un utilaj agricol utilizat pentru grădinărit şi agricultură. Fiind utilizat corect, cultivatorul menţine solul sănătos pentru ca plantele ce cresc să fie calitative şi bine dezvoltate.

Informaţii generale

În comerţ există o gamă largă de cultivatoare, care sunt destinate atât pentru grădinăritul de acasă cât şi pentru agricultura comercială. De regulă cultivatoarele sunt utilizat pentru a înlătura buruienile, dar în acest proces de înlăturare a buruienilor, cultivatoarele sapă pământul şi astfel permit fluxului de aer şi amestecul cu substanţe nutritive.

Destinaţia cultivatoarelor:

  • afânarea solului;
  • prăşitul solului;
  • lucrarea solului în vederea semănatului;
  • încorporarea în sol a îngrăşămintelor;
  • muşiroitul culturilor agricole;
  • deschiderea brazdelor de udare.

Un cultivator este compus din:

  • organe de lucru

Organele de lucru destinate extirpării-prăşitului sunt destinate pentru tăierea buruienilor şi pentru afânarea superficială a solului. Principalele caracteristici ale organelor de lucru sunt:

–         unghiul dintre muchiile tăietoare;

–         lăţimea de lucru,

–         unghiul la pieptul săgeţii,

–         unghiul de înclinare a aripilor faţă de planul orizontal, etc..

  • organe ce servesc atât la fixarea organelor de lucru cât şi la reglarea acestora;
  • organe ajutătoare prin intermediul cărora se execută o lucrare sau alta.

Clasificarea cultivatoarelor

Literatura de specialitate oferă informaţii pricind următoarele clasificări:

a)     cel mai des întâlnim clasificarea cultivatoarelor efectuată în funcţie de culturile la care se folosesc acestea:

–         cultivatoare pentru culturi viticole;

–         cultivatoare pentru culturi de câmp;

–         cultivatoare pentru culturi pomicole;

–         cultivatoare pentru culturi legumicole şi tehnice.

b)    clasificarea în dependenţă de lucrarea principală pe care o execută:

–         cultivatoare pentru afânarea solului;

–         cultivatoare pentru încorporarea în sol a îngrăşămintelor;

–         cultivatoare pentru prăşit;

–         cultivatoare pentru muşuroit;

–         cultivatoare pentru deschiderea brazdelor pentru udare

c)     clasificarea în dependenţă de tipul de tracţiune:

–         cu tracţiune mecanică (care sunt purtate de tractoare);

–         cu tracţiune animală.

d)    clasificarea în dependenţă de organele de lucru cu care sunt echipate, cum ar fi de exemplu cultivatorul universal.

Actualmente în agricultură diverse tipuri de cultivatoare, atât cultivatoare autohtone cât şi cele de import. Specialiştii lucrează de zor pentru ca cultivatoarele să fie performante, organele de lucru sunt mereu îmbunătățite pentru a mări rezistenţa la uzură în timpul lucrului. De asemenea se acordă o atenţie sporită construirii cultivatoarelor calitative, astfel încât la o singură trecere să fie posibilă executarea mai multor operaţiuni, crescând astfel rentabilitatea acestor utilaje.

De obicei agricultorii preferă să folosească, pe perioada lucrărilor agricole, cultivatoare atât cu lăţime mare de lucru cât şi cu viteză de deplasare mărită, mărind astfel randamentul lucrărilor efectuate.

Cultivatoarele sunt utilaje agricole foarte stabile în timpul lucrului. Deoarece organele de lucru la cultivatoare sunt dispuse simetric faţă de axa longitudinală de simetrie a acestora, pe perioada lucrului nu apar forţe laterale care să dezechilibreze cultivatorul în plan orizontal. Anume din aceste considerente lucrările efectuate printre rândurile culturilor sunt sigure deoarece riscul tăierii plantelor este diminuat.

Este cert faptul că achiziţionarea unui cultivator reprezintă o investiţie, dar trebuie să ţinem cont de faptul că investiţia este pentru o perioadă mai îndelungată, iar acest utilaj ne va fi de mare ajutor.

Mai multe informatii gasiti pe www.romagrotehnica.ro

Comments are closed