Creare magazin online

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE

Evaluarea-Riscului

Evaluarea-Riscului

 

 

Procesul de muncă

  Procesul de muncǎ are drept scop colectarae deseurilor explozive , transportul deseurilor explozive si arderea deseurilor explozive in locuri special amenajate

. Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat. Evaluarea riscurilor la locul de munca constituie siguranta profesionala muncitorilor in caz de accidentare.             

 1. Mijloace de producţie:
 • autoutilitara autorizată pentru transportul materiilor explozive ;
 • materiale explozive
 • mijloace de iniţiere  instalaţie de iniţiere a arderii dupa caz;
 1. Sarcina de muncă
 • respectarea ROI a unităţii;
 • prezentarea la program şi pregătirea executantului prin îmbrăcarea echipamentului individual de protecţie ;
 • completarea actelor cu regim special necesare pentru asemenea lucrări
 • controlul zonei înainte de ardere;
 • pregătirea instalaţiei de iniţiere a arderii şi arderea propriuzisă ;
 • eliberarea zonei de impact ;
 • retragerea din zona de lucru ;
 • îndeplinirea sarcinii de muncă se efectuează cu : respectarea planului de operaţii si a regimului de prelucrare,respectarea instrucţiunilor şi procedurilor de lucru. Respectarea prevederilor de securitate şi sănătate în muncă şi respectarea prevederilor din regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii.
 1. Mediul de muncă

           Artificierul isi desfasoara activitatea in :

 • în aer liber sau în spaţii deschise.Temperatura, umiditatea, presiunea şi curenţii de aer sunt în parametrii variabili determinaţi de anotimp şi de condiţiile meteorologice;
 • în spaţii închise sau socio- sanitare. Temperatura umiditatea şi curenţii de aer sunt în parametrii variabili determinaţi de starea constructivă a spaţiilor, de existenţa surselor de încălzire, de anotimp şi de condiţiile meteorologice;
 • iluminat natural (înfluenţat de intervalul orar şi de anotiimp); mixt artificial – natural
 • iluminat mixt artificial şi natural;
 • zgomot peste 89 DB, propagat în zona locului de muncă, la detonare ;
 • vibraţii: nu sunt;
 • emisii naturale de radiaţii în spectru vizibil, ultraviolet, infaroşu în parametri variabili;
 • emisii de microunde ale aparatelelor de telefonie mobilă;
 • emisii de gaze monoxid de carbon determinate de procesele de ardere a materialelor combustilbile;
 • climat psiho – social înfluenţat de relaţiile de muncă existente;
 • stări psihice determinate de condiţiile lucrului la înălţime cu pericol de cădere în gol si lucru cu materiale explozive ;
 • calamităţi naturale trăsnet, inundaţii, cutremur, prăbuşiri de arbori.

 

4.3. Factorii de risc identificaţi

 1. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie

          

 1. Factori de risc mecanic:
 • surprinderea de către mijlocul de transport în timpul încărcării transportului
 • lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident rutier;
 • cădere liberă de bucăţi de materiale de construcţii de la clădiri cu un grad înaintat de degradare ;
 • proiectare de corpuri cu surprinderea artificierului ;
 • suprafeţe sau contururi periculoase – contact direct al epidermei cu suprafeţe tăietoare, înţepătoare, alunecoase ;

Factori de risc de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională

 1. Factori de risc termic:
 • temperatura scăzută a materialelor manipulate în anotimpul rece ;
 1. Factori de risc electric:
 • electrocutare prin atingere directă sau indirectă a cablurilor de alimentare a anumitor utilaje din zonă , conductori neizolaţi etc ;
 1. Factori de risc chimic:
 • explozie datorită factorilor externi ( , descărcări electrice in atmosferă ) ;
 • explozii datorate calităţii necorespunzătoare a materialului exploziv ( loturi cu deficienţe de calitate , materiale cu termen depăşit , materiale îngheţate ce devin foarte sensibile la manipulare şi şocuri ) ;
 1. Factori de risc biologic, riscuri biologice
 • agresarea executanţilor in unele zone de colectare ,ardere de către câinii vagabonzi aflaţi în acele locaţii ;
 1. Factori de risc proprii mediului de muncă
 1. Factori de risc fizic:
 • temperatura este scăzută în anotimpul rece, deasemenea vara se poate produce deshidratare;
 • curenţi de aer – afecţiuni respiratorii, reumatismale;
 • zgomotul peste 87 dB (surzire ) in cazul exploziei
 • pulberi in suspensie – afectiuni pulmonare, iritare căi respiratorii ;
 • calamităţi naturale – (seism, viscol etc.) ;

 

 1. Factori de risc chimic:
 • gaze la intrarea artificierului în zona de ardere imediat după efectuarea arderii;
 1. Factori de risc proprii sarcinii de muncă

 

a .Conţinut necorespunzător:

 • procedee greşite de introducerea explozivului cu răngi metalice
 • repartizarea persoanei expuse pe un loc de muncă sau pe un post care nu corespunde cu lipsa de pregătire profesională sau cu cerinţele locului de muncă, care se poate vătăma corporal în timpul lucrului.
 • admiterea la lucru a persoanei expuse într-o stare psiho-fiziologică necorespunzătoare (bolnav, obosit, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice sau a medicamentelor, etc) şi care se poate vătăma corporal în timpul lucrului.

 

 1. Suprasolicitare fizică:
 • efort dinamic susţinut – deplasări continue cu materiale explozive cu o greutate considerabilă ;
 • poziţii de lucru forţate ;
 • poziţie de lucru preponderent ortostatică ;
 1. Suprasolicitare psihică:
 • ritm mare de muncă ;
 • efort psihic datorat concentrării permanente la efectuarea operaţiilor de lucru cu materialul exploziv ;

 

 1. Factori de risc proprii executantului

 

 1. Acţiuni greşite:
 • transportarea materialelor explozive cu mijloace auto neadecvate (bene metalice ) ;
 • manipulare necorespunzătoare a materialului exploziv ( aruncare , trântire , scăpare ) ;
 • nerespectarea timpului de intrare in front după ardere, explozie sau rateuri ;
 • nerespectarea dispoziţiei de ardere (cantitate de exploziv , felul iniţierii staţionări în zone periculoase ;
 • cădere de la acelaşi nivel prin alunecare , dezechilibrare , sau împiedicare ;
 • cădere de la înălţime
 • utilizarea de scule metalice
 • nerespectarea de către executant a succesiunii operaţiilor
 • punerea in funcţiune neautorizată a altor echipamente tehnice ;
 • executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă;

 

 1. Omisiuni:

Comments are closed