Creare magazin online

Formele liberarii de raspundere juridica. Identificarea problemelor

Formele liberarii de raspundere juridica. Identificarea problemelor.

 

  1. În dreptul penal, diferenţierea răspunderii penale este apreciată ca elaborare la nivel de lege a unei astfel de varietăţi de măsuri juridico-penale, care ar corespunde în mare măsură multitudinii de tipuri de infracţiuni şi persoane care le-au comis.
  2. Aplicarea practică a diferitor alternative conform unei reguli generale este dreptul organelor competente de stat, pe care ele îl realizează la latitudinea lor, reieşind din circumstanţele cazului. Legiuitorul doar descrie condiţiile şi temeiurile aplicării „măsurilor de alternativă”, dar nu le impune organelor de aplicare a dreptului în calitate de obligatorii. Aceasta este varianta „clasică” a alternativelor urmăririi penale, pedepsei şi, bineînţeles, detenţiunii.
  3. Este necesar de a cerceta problema delimitării alternativelor detenţiunii de însăşi detenţiunea. 4. În diferite epoci, în diferite ţări şi diferiţi savanţi au tratat diferit conţinutul privaţiunii de libertate.
  4. Printre trăsăturile principale ale pedepsei privative de libertate sunt: izolarea de societate a condamnatului (pe durata executării pedepsei, condamnatul nu poate întreţine liber relaţii cu „ai săi”, cu mediul său profesional etc; plasarea condamnatului într-o instituţie penitenciară (deţinutul este obligat să se afle într-un loc bine stabilit pe durata executării pedepsei; acest loc diferă de domiciliul său permanent sau provizoriu; condamnatului îi este impus un anumit regim, care îl împiedică să-şi organizeze viaţa după bunul său plac.
  5. Lărgirea aplicării alternativelor detenţiunii penitenciare este recunoscută drept principiu şi direcţie prioritară a reformei legislaţiei penale autohtone.
  6. Considerăm neadecvată clasificarea infracţiunilor în art. 16 din CP al Republicii Moldova.
  7. Prin liberare de pedeapsa penală se înţelege eliberarea persoanei care a săvârşit o infracţiune de la executarea reală, parţială sau totală a pedepsei penale pronunţate prin hotărârea instanţei de judecată.

Comments are closed