Creare magazin online

Lansare proiect EIFFEL PRAXIS SRL

SC EIFFEL PRAXIS SRL, cu sediul in judet Timiș, loc. Timisoara, Splaiul Nicolae Titulescu, nr.7, boxa 1,
anunță demararea proiectului cu titlul ”Cresterea competitivitatii EIFFEL PRAXIS SRL prin achizitia de
echipamente performante”, COD SMIS 108628, în cadrul REGIO- Programul Operaţional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de
investiții 2.1. „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a
ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.
Valoarea totală a proiectului este de 902.884,66 lei, din care 722.307,68,00 lei finanțare nerambursabilă.
NumeleAutorității de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene
Numele Organismului Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest
Date contact:
Popescu Cosmin George
Administrator SC EIFFEL PRAXIS SRL
Tel 0722466737

Comments are closed