Creare magazin online

Platforma evalHR, drumul către profitabilitate

În contextul actual dat de condițiile pieței și ale concurenței acerbe, companiile urmăresc să își crească performanța. Acest fapt se traduce prin obținerea unor elemente de cost reduse și, desigur, prin creșterea profitabilității companiei. Cum poate atinge o companie  aceste condiții esențiale?succes

La nivel global, peste 33% dintre companii existente au apelat la serviciile oferite de către un software de management al performanței pentru a avea o situație clară a afacerii. Soluțiile de business permit directorilor generali sau acționarilor să urmărească fluxul de activități și evoluția angajaților.

Totodată, o mare parte a companiilor acordă o atenție sporită motivării și creșterii satisfacției angajatului, întrucât angajatul reprezintă activul cel mai de preț al unei companii. O problemă tot mai des întâlnit în procesul de creștere al performanței este dată de persoanele cu performanță scăzută care pot atrage scăderea profitabilității întregii companii. În acest sens, apare întrebarea: Ce este mai profitabil pentru compania mea? Păstrarea sau concedierea persoanei în cauză?

Costurile pe care le implică concedierea și angajarea unei noi persoane sunt cuprinse între 25%-200% din valoarea salariului net anual. Această proporție a costurilor este foarte mare. Plus că pe lângă aceste costuri, plecarea unui angajat din companie îl poate costa mult mai mult pe angajator. Angajatul poate pleca cu know-how-ul companiei, ceea ce înseamnă o pierdere uriașă în detrimentrul concurenților.

evalHREvaluarea și simularea efortului de înlocuire a unui angajat este esențială pentru CEO-ului unei companii atunci când angajatul începe să lucreze ineficient. Platforma online evalHR conține un modul dedicat măsurării efortului de înlocuire a personalului. Această funcționalitate oferă răspunsuri referitoare la decizia care ar trebui luată cu privire la acest angajat: dacă este mai eficient să fie luate măsuri de remediere (instruire, discuții cu el  etc) sau să fie înlocuit.

Înlocuirea se poate produce fie prin relocarea altui angajat din alt post din interior sau prin angajarea din exterior. Aici intervine o serie de factori cantitativi ce pot fi determinați, dar și calitativi ce sunt subiectivi, dar care influențează în mod concret decizia.

Dintre factorii cantitativi putem menționa: salariul angajatului, vechimea sa pe post, evoluția performanței de până atunci, responsabilitățile avute, dacă rolul său este pe linia critică de business a companiei sau auxiliară, educația necesară rolului, experiența minimă necesară, costul instruirii de introducere a altei persoane pe rol dacă este cazul, timpul necesar recrutării, câți bani se pierd prin scăderea performanței acestuia etc.

Printre factorii calitativi se numără: cât de dificil este de găsit o persoană cu competențe echivalente fie în intern fie pe piața muncii, dacă rolul vizat are acces la secrete de serviciu deosebite, dacă există perpective de evoluție a persoanei aflate în acel rol etc.

Desigur, cu cât un rol este mai complex cu atât este mai dificilă evaluarea efortului de înlocuire.

Indicatorul referitor la efortul de inlocuire a unui angajat va fi astfel o referință generală, care nu se pretinde a fi precisă din cauza factorilor calitativi, dar care va da totuși un reper important atât departamentului de HR, cât și conducerii atunci când situația devine critică datorită scăderii performanței și va indica momentul când se pot găsi soluții acceptabile ca efort si cost de înlocuire.

Pe lângă modulul de evaluare și simulare a efortului de înlocuire a unui angajat, platforma evalHR oferă funcționalități cu privire la:

  • Evaluarea performanței individuale a angajaților în condiții de atingere a obiectivelor dorite;
  • Monitorizarea comportamentului unui angajat în timpul activității sale.

Utilizarea platformei online evalHR oferă companiilor posibilitatea de a îmbunătăți performanța angajatului și de a crește satifacția și motivarea acestuia, dar și de a economisi bani utilizând funcțiile eficiente de evaluare a personalului.

Platforma evalHR oferă utilizatorilor posibilitatea licențierii în sistem SaaS ( Software as a Service). Acest tip de licențiere este preferat în detrimentul licențierii clasice întrucât se economisesc o serie de costuri precum cele care se referă la implementare, mentenanță, hardware a unui software instalat pe propriile calculatoare. De asemenea, compania utilizator are posibilitatea de a plăti exact cât utilizează optând pentru pachete care se adresează necesităților sale în funcție de numărul de angajați cu abonament: lunar, trimestrial, semestrial și anual.

Soluţia evalHR este un produs dezvoltat şi creat de către Premia Software Solutions SRL,  companie cu capital integral românesc, care dezvoltǎ soluţii software de business. Datorită experienţei echipei de implementare în diversele proiecte informatice, soluţiile dezvoltate de Premia Software Solutions sunt profesionale şi oferă o experienţă unică de utilizare contribuind la creşterea eficienţei şi, totodată, la scăderea costurilor companiilor.

Platforma online evalHR este un produs dezvoltat şi cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională – Investiţii pentru viitorul dumneavoastră prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, operaţiunea 2.3.1 “Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative” , în cadrul proiectului cu nr. ID 1385, cod SMIS – CSNR 41199 intitulat: „Managementul performantelor individuale prin evalHR”.

Detalii firmă:

SC Premia Software Solutions SRL
Strada Aleea Marius Emanoil Buteicǎ nr. 18-20, Etaj 2, Sector 3, Bucuresti 031823
http://www.evalhr.premia.ro/
Contact: Email: office@premia.ro,
Telefon : 0314 256 664, Mobil: 0767 990 907

Comments are closed