Creare magazin online

Prevederi specifice activităţilor de birou

Siguranta-Impotriva-Electrocutarii

Siguranta-Impotriva-Electrocutarii

Reguli de securitate împotriva electrocutării

 

 1. Este interzisă utilizarea calculatoarelor în următoarele situaţii:
 • conectarea la energia electrică prin ştechere sau prize care prezintă defecţiuni, crăpături, şuruburi lipsă sau slab înşurubate;
 • conectarea mai multor aparate la aceeaşi priză pentru evitarea supraîncărcării şi supraîncălzirii peste puterea maximă pe care o suportă priza;
 • cuplarea consumatorilor la sursa de curent cu fire direct introduse în priză (fără ştecher);
 • punerea în funcţiune fără carcasa de protecţie şi întrerupătorul care să permită operatorului deconectarea separată a echipamentelor periferice în caz de necesitate;
 • prezenţa defecţiunilor sau improvizaţiilor la instalaţiile de alimentare cu energie electrică;
 • conectarea echipamentului de calcul la prize defecte sau fără legatură la pământ.

Evaluarea riscurilor costituie un avantaj in vederea regulilor de securitate impotriva electrocutarii. De asemenea prin securitate si sanatate in muncă ( SSM ) putem proteja lucratorii de evenimentele mai putin placute.

 1. Cablurile de alimentare cu energie electrică trebuie să fie în stare perfectă, fără înnădiri sau crăpături la izolaţia de protecţie, pentru a evita pericolele electrice.
 2. La amplasarea cablurilor electrice se vor evita zonele de circulaţie ale salariaţilor, sau se va asigura protecţia acestora prin tubulatură PVC împotriva deteriorării mecanice a izolaţiei.
 3. Înainte de conectarea unui echipament electric la o priză electrică, acesta trebuie controlat pentru a fi în pozitia „deconectat”.
 4. Orice operaţie de reglare, reparare, întreţinere şi curăţare a echipamentelor electrice se va efectua numai dupa ce s-a întrerupt alimentarea cu energie electrică.
 5. Nu se va pune niciodata în functiune un echipament electric caruia i s-a scos carcasa. Protectia muncii are ca scop ansamblul de activitati pentru prevenirea riscurilor.
 6. Punerea în funcţiune a panourilor de distribuţie va fi efectuată numai de personalul autorizat în acest scop.
 7. Înlocuirea siguranţelor la instalaţiile electrice se va face numai de către personalul autorizat în acest scop.

Se interzice personalului de deservire a echipamentelor de calcul să intervină la tablouri electrice, prize, ştechere, cordoane de alimentare, grupuri stabilizatoare, instalaţii de climatizare sau la orice alte instalaţii auxiliare specifice

Comments are closed