Creare magazin online

PROTECTIE SI SECURITATE IN MUNCA

Sanatate-si-Securitate-in-Munca-Protectia-Muncii

Sanatate-si-Securitate-in-Munca-Protectia-Muncii

 

PRINCIPALELE PROVOCĂRI PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SIGURANȚA ÎN LUCRU

 

Abordarea inovatoare a strategiei comunitar are deja rezultate. Exista progrese reale prin elaborarea strategiilor și a programelor de acțiune care sunt mai concentrate.  Cele mai recente date disponibile, rata accidentelor mortale la locul de muncă  a scăzut cu 17%, în timp ce rata accidentelor la locul de muncă care a condus la absențe mai mari de trei zile a scăzut cu 20%. Aceste tendințe pozitive pot fi urmărite, deoarece cele mai recente cifre vor deveni disponibile. Protectia Muncii ofera lucratorilor acel avantaj si anume, scaderea riscului.

În ciuda progreselor înregistrate, cele mai recente rezultate ale celui de-al patrulea sondaj european privind condițiile de muncă arată că mulți lucrători din Europa continuă să perceapă că locurile lor de muncă reprezintă o amenințare
sănătății sau siguranței acestora:
– aproape 28% din lucrătorii din Europa spun că suferă de probleme de sănătate neintenționate care sunt sau pot fi cauzate sau exacerbate de locul de muncă actual sau anterior;
– în medie, 35% dintre lucrători consideră că munca lor le pune sănătatea în pericol. În plus, riscurile profesionale nu sunt reduse într-un mod uniform:
– anumite categorii de lucrători sunt încă supraexpuse riscurilor profesionale (tineri muncitorii, muncitorii cu locuri de muncă nesigure, lucrătorii în vârstă și lucrătorii migranți);

– anumite tipuri de societăți sunt mai vulnerabile (IMM-urile au mai puține resurse pentru a pune în aplicare sisteme complexe de protecție a lucrătorilor, în timp ce unele dintre ele tind să fie mai afectate de impactul negativ al problemelor de sănătate și siguranță);
– anumite sectoare sunt încă deosebit de periculoase (construcții / inginerie civilă, agricultură, pescuit, transport, asistență medicală și servicii sociale). O serie de provocări în domeniul sănătății și siguranței, identificate în perioada de raportare anterioară, continuă să crească în importanță.
Acestea includ:

– schimbările demografice și îmbătrânirea populației active;
– noile tendințe ale ocupării forței de muncă, inclusiv creșterea numărului de locuri de muncă independente, externalizarea și creșterea numărului de locuri de muncă;
– fluxuri noi și mai mari de migranți .

Numărul de femei aflate la locul de muncă continuă să crească, ceea ce este adesea însoțit de segregarea sexelor la locul de muncă. Prin urmare, trebuie să se țină seama mai mult de aspectele legate de S.S.M. – SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA (PROTECTIA MUNCII) care afectează în mod specific femeile.
Anumite tipuri de boli profesionale devin mai frecvente (tulburări musculo-scheletice, infecții și boli.

Protectie si Securitate in Munca

Natura pericolelor profesionale se schimbă odată cu accelerarea inovației, apariția unor noi factori de risc (violența la locul de muncă, inclusiv hărțuirea sexuală și psihologică și dependența) și transformarea modelelor de muncă  (viața profesională devine din ce în ce mai fragmentată). Aceste schimbări înseamnă că o mai bună înțelegere a problemei trebuie obținută prin efectuarea de cercetări de specialitate pentru a identifica măsuri eficiente de prevenire. În sfârșit, măsura în care legislația comunitară a fost efectiv pusă în aplicare diferă măsurabil de la un stat membru la altul. Din motivele prezentate mai sus, eforturile trebuie continuate și intensificate pentru a promova sănătatea și securitatea la locul de muncă în următorii cinci ani.

OBIECTIVELE STRATEGIEI COMUNITARE

O reducere continuă, durabilă și uniformă a accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale continuă să fie principalul obiectiv al strategiei comunitare pentru perioada 2007-2012. În opinia Comisiei, obiectivul general în această perioadă ar trebui să fie reducerea
cu 25%, rata totală a incidenței accidentelor la locul de muncă la 100 000 de lucrători . Pentru a atinge acest obiectiv ambițios, se propun următoarele instrumente principale:
– garantarea aplicării corecte a legislației;
– sprijinirea IMM-urilor în implementarea legislației în vigoare;
– adaptarea cadrului juridic la schimbările la locul de muncă și simplificarea acestuia, în special în ceea ce privește IMM-urile;
– să promoveze dezvoltarea și punerea în aplicare a strategiilor naționale;

Comments are closed