Creare magazin online

Sistemul meteorologic integrat național

Necesitatea modernizării surselor de date meteorologice şi de mediu, integrarea informaţiilor obţinute automat de la noile surse de date cu cele furnizate de senzorii existenţi, pentru a sigura un suport de informaţii meteorologice şi hidrologice performant pentru România, au determinat iniţierea măsurilor pentru demararea programului Sistemul Meteorologic Integrat Naţional (SIMIN), de către Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie (INMH), în anul 1999.

Pentru realizarea şi implementarea diverselor componenete ale programului SIMIN (hard şi soft), INMH şi compania Lockheed Martin (LMC) au colaborat cu firmele Harris GCSD, Baron Services Inc. şi alte companii specializate, care au oferit senzori de suprafaţă şi sisteme de prelucrare şi afişare a informaţiilor meteorologice.

Realizarea SIMIN permite serviciilor meteorologice din România îmbunătăţirea substanţială a capabilităţilor de detectare, monitorizare şi prognoză a fenomenelor meteorologice, cu efecte pozitive notabile în activitatea unor sectoare vitale pentru societatea românească. Astfel, SIMIN se constituie ca o componentă importantă în ansamblul sistemelor utilizate pentru modernizarea României şi atingerea criteriilor de performanţă în vederea aderării la structurile euro-atlantice.

OBIECTIVELE STRATEGICE ALE SIMIN

          Odată cu demararea activităţilor de realizare a SIMIN s-a trecut şi la realizarea punctuală a obiectivelor strategice stabilite în faza de proiect a sistemului, care au fost considerate următoarele:

ØModernizarea infrastrucurii Serviciului Meteorologic Naţional, astfel încât activităţile de prognoză meteorologică şi hidrologică să contribuie substanţial la protejarea vieţii şi proprietăţii în România;

ØCreşterea performanţelor şi a ofertei de produse meteo, referitoare la:

-detectarea precisă în timp şi spaţiu a fenomenelor meteorologice, anticiparea inundaţiilor, cantităţilor de precipitaţii, trăsnetelor, vijeliilor, grindinei, poleiului, ceţii precum şi a altor fenomene de risc pentru transporturi;

-detectarea condiţiilor de givraj şi a descărcărilor electrice;

-detectarea stării Mării Negre şi a Dunării şi a fenomenelor critice pentru trafic;

-anticiparea dispersiei poluării atmosferice;

-aplicaţii comerciale generatoare de venituri;

ØCompletarea sistemului de securitate naţională, prin punerea la dispoziţie a componenetelor hard şi soft, precum şi a unor date şi informaţii necesare asigurării meteorologice a operaţiilor/exerciţiilor militare la nivelul standardelor N.A.T.O.;

ØConstituirea ca sursă de servicii şi stabilitate regională; ca proiect de infrastructură transfrontalier, SIMIN va fi considerat ca sursă de stabilitate regională, întrucât proiectele de acest fel determină creşterea dependeţei între ţările unei regiuni, reducând premisele unor conflicte;

ØPoziţionarea României ca centru meteorologic regional, prin acoperirea unei raze de 400 km în afara graniţelor naţionale şi exportul de date meteorologice.

ARHITECTURA /COMPONENTELE SIMIN

          SIMIN a fost conceput într-o arhitectură deschisă, modulară, pe nivele de ierarhizare, permiţând adaptarea la noi cerinţe şi noi beneficiari. În acest sens, în cadrul programului SIMIN, au fost prevăzute şi sunt complet operaţionalizate componentele prezentate în continuare.

A. REŢEAUA NAŢIONALĂ DE MĂSURĂTORI METEOROLOGICE

Reţeaua naţională de măsurători meteorologice realizează colectarea informaţiilor şi datelor meteorologice necesare activităţilor de detectare, monitorizare şi prognoză a fenomenelor meteorologice şi are următoarele componente:

1. REŢEAUA NAŢIONALĂ DE MĂSURĂTORI LA SUPRAFAŢĂ

          Aceasta cuprinde:

Ø60 de staţii meteorologice automate (SMA) de tip MAWS 201;

Øalte 14 SMA care funcţionau anterior în reţeaua naţională;

Østaţiile meteorologice clasice, care  completează numărul total al staţiilor meteorologice (180) care furnizează date în SIMIN;

Øsoftware de integrare a tuturor datelor de la staţiile meteorologice (automate şi clasice), care realizează colectarea, validarea şi afişarea acestor date;

Ø4 staţii meteorologice automate  pentru aviaţie de tip AW-11, livrate Forţelor Aeriene în cadrul progamului SIMIN.

2. REŢEAUA NAŢIONALĂ DE RADARE METEOROLOGICE

În urma realizării programului SIMIN, reţeaua naţională de radare meteorologice este complet modernizată. Pe lângă radarele în bandă C (instalate la Bucureşti, Craiova, Oradea şi Baia Mare) au fost instalate încă 5 radare Doppler în bandă S (WRS-98D), acestea constituind versiunea îmbunătăţită a echipamentelor WSR-88D care compun reţeaua naţională de radare a SUA, NEXRAD (fig. 1).

3. REŢEAUA NAŢIONALĂ DE DETECTOARE DE FULGERE

Reţeaua naţională de detectoare de fulgere reprezintă o noutate pentru România şi include 8 senzori, de tip SAFIR 3000, produşi de firma Visala (Finlanda) şi amplasaţi pentru a acoperi întreg teritoriul României (fig. 2). Acestora li se adaugă şi un sistem central de procesare a datelor la INMH.

Prin această reţea se vor putea localiza descărcările electrice cu o precizie spaţială şi temporală foarte bună.

4. SISTEMUL DE RECEPŢIE A DATELOR SATELITARE

Reţeaua naţională de măsurători meteorologice este completată de sistemul de recepţie a datelor  de la satelitul meteorologic geostaţionar METEOSAT 7 (în format digital), cu posibilitate de up-grade pentru METEOSAT SECOND GENERATION (MSG), când acesta va fi operaţional. Datele satelitare recepţionate sunt disponibile pentru vizualizare în format imagine şi au următoarele caracteristici:

Ødate continue (rezoluţie spaţială orizontală 5 km);

Ødate permanente (la 30 min);

Ødate panoramice (emisferice);

Ødate multispectrale (infraroşu, vizibil, vapori de apă)

B. CENTRUL NAŢIONAL DE PROGNOZĂ

          Centrul Naţional de Prognoză (Sediul Central de Operaţii – COF), este amplasat la sediul central al INMH (fig. 3). COF dispune de servere şi staţii de lucru pentru analiza datelor şi generarea produselor meteorologice şi acţionează drept centru naţional pentru colectarea datelor din reţeaua naţională de măsurători la suprafaţă şi a datelor aerologice, producerea şi furnizarea, dar şi recepţia de date către şi de la amplasamente din ţară şi interfeţe externe. Configuraţia COF include: un server de produse meteorologice SIMIN, două console de prognoză şi două terminale de vizualizare asociate, un server de modelare avansată, un terminal de afişare la distanţă de date radar pentru WSR-98D, un sistem de integrare a datelor la nivel naţional, sisteme de prelucrare şi afişare a datelor radar şi emitere de avertizări pe baza datelor radar, un sistem de achiziţie şi prelucrare a datelor recepţionate de la satelitul meteorologic Meteosat 7 (în prezent) şi MSG (în viitor), un server de dezvoltare software, echipamente de prelucrare şi afişare a datelor de la detectoarele de fulgere, un sistem de colectare şi validare a datelor de la staţiile meteorologice şi echipamente periferice (unităţi de stocare a datelor, imprimante etc.).

C. CENTRELE REGIONALE DE PROGNOZĂ

Centrele regionale de prognoză (RFC) sunt constituite de cele şase Servicii Teritoriale de Prevedere a Vremii (Arad, Bacău, Cluj, Craiova, Constanţa şi Sibiu) din sudordinea INMH, care îşi păstrează responsabilităţile de prognoză pentru regiunea pe care o reprezintă. În acelaşi timp, au şi rol de colectare la nivel regional a datelor şi informaţiilor şi de diseminare către COF şi către beneficiarii locali ai SIMIN.

La fiecare RFC au fost instalate câte o consolă de prognoză şi terminale de vizualizare asociate, mai multe sisteme de prelucrare şi afişare a datelor radar, sistemul de colectare şi validare a mesajelor de la staţiile meteorologice, echipamente periferice (unităţi de stocare a datelor, imprimante etc.).

D. SISTEMUL DE COMUNICAŢII PRIN SATELIT ȘI ARHITECTURA DE COMUNICAȚII SIMIN

          Reţeaua de comunicaţii pentru SIMIN a fost realizată la cererea Lockheed Martin de către Telespazio SpA şi Rartel SA. Pentru a interconecta COF, cele 6 RFC şi cele 5 amplasamente radar în bandă S, a fost  instalată o reţea de tip VSAT, ce conţine legături bidirecţionale de la radare la RFC-uri, de la RFC-uri la COF. Această reţea a fost implementată de către firma italiană Telespazio SpA.

Centrul Naţional de Comunicaţii Meteorologice (CNT), care asigură suportul pentru funcţionarea COF, RFC şi radare a fost retehnologizat la toate nivelurile de prelevare, concentrare şi diseminare a datelor. Staţiile automate sunt gestionate de calculatoare cu software specializat. La nivel regional au fost implementate reţele locale, iar la nivel central reţeaua locală a fost extinsă cu noi capacităţi de transfer de date, stocare, canale  de comunicaţii cu beneficiarii, etc. CNT  a fost  modernizat prin up-gradarea sistemului de comutare de mesaje MESSIR.

AUTOR: RADU VASILE

BIBLIOGRAFIE:

  • https://ams.confex.com
  • https://www.wmo.int
  • http://www.meteoromania.ro/anm2/

 

Comments are closed