logo comunicat
A trecut mai bine de un an de când nicio tranzacţie imobiliară, de recepţie, de reabilitare, vânzare sau închiriere, nu poate fi încheiată în lipsa documentului – Certificat de performanţă energetică. Obligativitatea certificatului energetic a fost introdusă prin Legea 159/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor. Toate contractele rezultate în urma oricărei tranzacţionări imobiliare amintite mai sus încheiate în lipsa certificatului energetic sunt supuse nulităţii relative şi pot fi atacate în justiţie de către pârtiile care au încheiat documentul sau de către terţi. Iar să pierzi banii de-o casă pentru că aceasta nu are certificat despre consumul de energie e destul de important.
La mai bine de un an de zile sunt încă multe persoane din instituţii (administraţii financiare, notariate, bănci sau chiar primării) care nu cunosc Legile amintite mai sus şi solicită Certificat de performanţă energetică pentru clădiri pentru care nu este necesar. Certificatul nu este necesar pentru clădiri şi monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, deoarece acestora, dacă li s-ar aplica cerinţele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior. De asemenea, documentul nu este necesar pentru clădiri folosite ca lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios, pentru clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la doi ani, din zone industriale, ateliere şi clădiri nerezidenţiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie, pentru clădiri rezidenţiale care sunt destinate a fi utilizate mai puţin de patru luni pe an, pentru clădiri independente, cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 de metri pătraţi. Potrivit Legii 372, certificatul de performanţă energetică cuprinde date privind consumul de energie al unei clădiri sau al unei unităţi de clădire. Performanţa energetică a clădirii se exprimă printr-o notă de la 1 la 100. Cu cât nota este mai mare, cu atât clădirea are o eficienţă energetică mai ridicată. Totodată, performanţa energetică se exprimă prin încadrarea într-una din cele 7 clase, de la clasa A caracterizată prin consumul cel mai scăzut de energie, respectiv de până la 125 kWh/mp/an, până la clasă G corespunzătoare celui mai ridicat consum, respectiv de peste 820 kWh/mp/an. Certificatul este valabil 10 ani de la data eliberării, cu excepţia situaţiei în care, pentru clădirea sau unitatea de clădire la care există certificat în valabilitate, se efectuează lucrări de renovare majoră, care schimbă consumurile energetice.
Tarifele în ultimul an au scăzut foarte mult chiar şi cu aproape 50% asta pentru că numărul auditorilor a crescut dar şi ca urmare a apariţiei pe piaţă a mai multor intermediari. Preţul real în prezent porneşte de undeva de la 150 lei pentru un apartament cu o cameră şi ajunge la 500 lei pentru un apartament cu patru camere. Certificatul energetic pentru o casă poate costa şi 700 lei, pentru că sunt mult mai multe calcule de făcut. În funcţie de complexitatea lucrării şi de documentaţia existentă cu privire la istoricul clădirii, certificatul energetic se poate elibera în aceeaşi zi, dacă proprietarul imobilului are toate documentele, sau poate dura până la trei zile pentru completarea dosarului şi efectuarea calculelor.
Sfaturi de la Marius Pănuţă – Auditor Energetic la LikeConsulting.ro pentru persoanele care doresc un Certificat Energetic:
Un prim sfat este acela de a vă informa şi de a observa imediat când un auditor este neprofesionist şi un prim semn de pericol pe care îl puteţi observa imediat este când auditorul vă spune că nu este nevoie să inspecteze locuința. Înainte de a semna un contract, asiguraţi-vă că auditorul se va deplasa la imobil. De la distanță, nu se poate face un certificat, e o înşelătorie. Un alt semn prin care poți deosebi un auditor profesionist este și prețul excesiv de mic comparativ cu media pieței. Solicitaţi la momentul inspecţiei clădirii legitimaţia Auditorului. Toţi auditorii au o legitimaţie eliberată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi sunt obligaţi să o aibă la ei în momentul în care efectuează o deplasare la un proprietar de clădire. Certificatele Energetice eliberate fără ca auditorul să inspecteze clădirea pot fi anulate. Prin urmare aveţi grijă când alegeţi un Auditor pentru eliberarea Certificatului Energetic.

Acasa