Statul chinez caută experţi pentru elaborarea şi implementarea proiectelor de stat pentru protecţia mediului înconjurător. Carbon Solutions Global Ltd. (CSG), firmă de consultanţă pe probleme legate de mediu, înfiinţată în Londra, a fost aleasă de către Biroul Administrației de Stat pentru Experții Străini din Beijing să creeze şi să menţină un sistem de baze de date cu experţi. Această bază de date ar ajuta statul chinez să elaboreze şi să implementeze proiectele de mediu, pornind de la o relaţie de cooperare cu experţii din Europa de Est. Cei din urmă au fost aleşi datorită cunoştinţelor şi experienţei acumulate în Europa şi care astfel, ar putea contribui la succesul eferturilor sustenabile de mediu ale statului chinez.

Acordul a fost încheiat în timpul unei întâlniri la Beijing, unde au fost prezenți Cheng Jin Gang, șeful Administrației de Stat pentru experții străini și reprezentanții CSG, managerul chinez Qu Lei, CEO-ul Peter Gaspar și Dr. Csaba Fogarassy, expert pe probleme de mediu. Această cooperare, în vederea aplicării proiectelor de mediu din China, este o prioritate pentru CSG, deoarece această ţară din Orientul Îndepărtat este un principal generator de efecte negative asupra mediului, care pe termen scurt pot cauza probleme la nivel mondial. Cu toate acestea, introducerea unor cunoştinţe şi tehnologii dezvoltate din Europa poate duce rapid la o îmbunătăţire considerabilă şi măsurabilă.

CSG nu este preocupată doar de construirea şi menţinerea acestei baze de date, ci este implicată şi în coordonarea unui aşa numit „transfer de cunoştinţe”, care implică selectarea experţilor, organizarea călătoriilor şi cazării lor, precum şi obţinerea permiselor de muncă şi sprijinirea lor în desfăşurarea sarcinilor administrative oficiale pe perioada şederii lor în China.

CSG îi așteaptă pe experții cu diplome în domeniul energetic și protecției mediului, şi care sunt pregătiţi să facă față acestei provocări, să aplice la experts@carbonsolutionsglobal.com, informaţii suplimentare obţinând accesând www.carbonsolutionsglobal.com

#######

Persoană de contact:

Bogdan Reslescu – Carbon Solutions Global Ltd.

bogdan.reslescu@carbonsolutionsglobal.com

0771576301