Constanța, 27 mai 2014. Institutul Notarial Român, în parteneriat cu Universitatea Ovidius din Constanța, Loop Operations și Economic Confort, anunță lansarea proiectului „Drept la practică!” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Conferința de lansare a proiectului va avea loc în data de 27 mai, începând cu ora 14:00, în cadrul Universității Ovidius din Constanța (Sala Senatului) și este dedicată prezentării obiectivelor și activităților în care membrii grupului țintă vor fi implicați pe toată durata implementării. Astfel, la eveniment sunt așteptați să participe studenți și masteranzi la facultățile de drept și administrație publică din cadrul Universității Ovidius din Constanța, dar și din alte universități de profil de la nivelul regiunii Sud-Est, precum și potențiali angajatori în domeniu: cabinete de avocatură, birouri notariale, birouri de mediere, birouri de executare silită, instanțe judecătorești, departamente juridice ale operatorilor economici etc.

Rata somajului în rândul tinerilor (aproape 25%) este una dintre cele mai grave probleme la nivel european. În România, la finalul lunii februarie 2014, conform statisticilor ANOFM, numărul șomerilor sub 25 de ani era de 72.306. Una dintre principalele cauze ale angajabilității reduse în rândul tinerilor este faptul că la finalul studiilor aceștia nu au competențele practice necesare pentru desfasurarea activităților pentru care s-au pregătit.

Proiectul „Drept la practică!”se adresează studenților și masteranzilor de la facultățile de drept și administrație publică din regiunea Sud-Est care sunt în etapa de tranziție de la școală la viața activă și doresc să beneficieze de expertiza specialiștilor în domeniu. Totodată, în cadrul proiectului vor fi dezvoltate 30 de parteneriate cu organizații cu activitate relevantă în domeniu, în vederea asigurării locurilor de practică pentru studenți.

Printre activitățile care vor conduce la îndeplinirea obiectivelor se numără: organizarea unui program integrat și personalizat de consiliere și orientare profesională pentru 500 de studenți ce urmează studii juridice și administrative; dezvoltareauneiplatforme online cevapermitecomunicarea directă cu tutorii și consilierii în carieră, precum și accesul la cele mai relevante resurse din domeniul juridic; organizarea stagiilor de practică pentru 250 de studenți în cadrul unor organizații cu activitate relevantă în domeniul juridic, precum: cabinete de avocatură, birouri notariale, birouri de mediere, birouri de executare silită, instanțe judecătorești etc.

Prino rganizarea de stagii de practică dedicate studenților și masteranzilor de la facultățile de drept și administrație publică, proiectul își propune să obțină următoarele rezultate: îmbunătățirea accesului studenților și masteranzilor pe piața muncii și diminuarea ratei șomajului; facilitarea procesului de planificare a carierei și de identificare a unui loc de muncă; încurajarea și promovarea parteneriatelor pe termen lung între mediul academic și organizațiile de profil.

La eveniment sunt invitați să participe studenții și masteranzii de la Facultatea de Drept și Științe Administrative, din Cadrul Universității Ovidius din Constanța, precum și din alte universități de la nivelul regiunii Sud-Est.

 

Participarea la conferință este GRATUITĂ, iar ÎNSCRIEREA se poate face online AICI. Informații suplimentare cu privire la activitățile proiectului se pot obține la adresa de e-mail: comunicare@loopoperations.ro.