Craiova, 2 iunie 2014. Institutul Notarial Român, în parteneriat cu Universitatea din Craiova, Loop Operations și Economic Confort, anunță lansarea proiectului „Stagii de practică pentru cariera ta în drept!” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Conferința de lansare a proiectului va avea loc în data de 2 iunie, începând cu ora 12:00, în cadrul salii Aula Magna a Universității din Craiova. Proiectul se adresează studenților și masteranzilor la drept și administrație publică din regiunea Sud-Vest și are ca obiectiv facilitarea tranziției acestora de la scoală la piața muncii.

Evenimentul va duce în fața studenților reprezentanții partenerilor implicați în derularea proiectului, precum și potențiali angajatori de la nivelul regiunii Sud-Vest care vor aborda problematica dezvoltării unei piețe a muncii moderne, flexibile și inclusive, care să permită integrarea în muncă a tinerilor absolvenți. Pe durata evenimentului, invitații vor identifica împreună cu participanții soluții pentru facilitarea accesului absolvenților de studii juridice și administrative la obținerea unui loc de muncă și dobândirea experienței practice necesare la locul de muncă încă din timpul studiilor.

Rata somajului în rândul tinerilor (aproape 25%) este una dintre cele mai grave probleme la nivel european. În România, la finalul lunii februarie 2014, conform statisticilor ANOFM, numărul șomerilor sub 25 de ani era de 72.306. Una dintre principalele cauze ale angajabilității reduse în rândul tinerilor este faptul că la finalul studiilor aceștia nu au competențele practice necesare pentru desfasurarea activităților pentru care s-au pregătit.

În acest sens, prin intermediul proiectului „Stagii de practică pentru cariera ta în drept!” ne propunem următoarele: organizarea unui program integrat și personalizat de consiliere și orientare profesională pentru 500 de studenți ce urmează studii juridice și administrative; dezvoltarea unei platforme online ce va permite comunicarea directă cu tutorii și consilierii în carieră, precum și accesul la cele mai relevante resurse din domeniul juridic; încheierea a 30 de parteneriate cu organizații cu activitate în domeniu în vederea derulării stagiilor de practică; organizarea stagiilor de practică pentru 250 de studenți în cadrul unor organizații cu activitate relevantă în domeniul juridic, precum: cabinete de avocatură, birouri notariale, birouri de mediere, birouri de executare silită, instanțe judecătorești etc.

Prin organizarea de stagii de practică dedicate studenților și masteranzilor de la facultățile de drept și administrație publică, proiectul își propune să obțină următoarele rezultate: îmbunătățirea accesului studenților și masteranzilor pe piața muncii și diminuarea ratei șomajului; facilitarea procesului de planificare a carierei și de identificare a unui loc de muncă; încurajarea și promovarea parteneriatelor pe termen lung între mediul accademic și organizațiile de profil.

Printre beneficiile pentru tinerii incluși în program, se număra: echivalarea programului de pregătire practică obligatoriu pe durata anilor de studiu; posibilitatea angajării dupa finalizarea programului de practică la unul dintre partenerii de practică; accesul la o platformă online cu informații de actualitate din domeniul juridic și cu resurse privind evoluția pieței muncii din România; oportunitatea interacțiunii cu profesioniști în domeniu.

Participarea la conferință este GRATUITĂ, iar ÎNSCRIEREA se poate face online AICI. Informații suplimentare cu privire la activitățile proiectului se pot obține de la adresa de e-mail: comunicare@loopoperations.ro.