Pitești, 20 mai 2014. Institutul Notarial Român, în parteneriat cu Universitatea din Pitești, Loop Operations și Economic Confort, anunță lansarea proiectului „Stagii de practică pentru cariere de succes în domeniul juridic”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Conferința de lansare a proiectului va avea loc în data de 29 mai, începând cu ora 11:00, în cadrul Universității din Pitesti (Amfiteatrul CC 1). Conferința de lansare are drept scop prezentarea obiectivelor și activităților în care membrii grupului țintă vor fi implicați pe toată durata implementării proiectului. De asemenea, în cadrul conferinței se va dezbate problema tranziției tinerilor de la școală la viața activă și se va încerca identificarea de soluții pentru facilitarea acestui proces. Astfel, la eveniment sunt așteptați să participe studenți și masteranzi la facultățile de drept și administrație publică din cadrul Universității din Pitești, dar și din alte universități de profil de la nivelul regiunii Sud-Muntenia, precum și potențiali angajatori în domeniu: cabinete de avocatură, birouri notariale, birouri de mediere, birouri de executare silită, instanțe judecătorești, departamente juridice ale operatorilor economici etc.

 

Accesul la viața activă.


Proiectul „Stagii de practică pentru cariere de succes în domeniul juridic” are drept scop următoarele: creșterea ratei de ocupare și îmbunătățirea accesului a 500 de studenți și masteranzi pe piața muncii; facilitarea procesului de planificare a carierei și de identificare a unui loc de muncă; dezvoltarea a 30 de parteneriate cu organizații cu activitate relevantă în domeniul juridic; încurajarea și promovarea parteneriatelor pe termen lung între mediul academic și mediul de afaceri.

Activitățile care vor contribui la atingerea obiectivelor proiectului și în care vor fi implicați membrii grupului țintă, constau în: servicii integrate și personalizate de orientare profesională și consiliere în carieră, stagii de practică în cadrul unor organizații (actori privați sau publici) de profil, dezvoltarea unei platforme online ce va constitui suport în derularea stagiilor de practică și consilierii și orientării în carieră și va permite accesul gratuit la resurse și informațiilor relevante din domeniu;

Drumul spre cariera ta de succes!


Proiectul „Stagii de practică pentru cariere de succes în domeniul juridic” se adresează atât studenților și masteranzilor care studiază în domeniile drept și administrație publică, cât și organizațiilor publice și private cu activitate în domeniul (cabine de avocați, birouri notariale, birouri de mediere, birouri de executare silită, procuratură, tribunale) care vor să contribuie la pregătirea practică a tinerilor.

Printre beneficiile participanților la program, se numără: echivalarea programului de pregătire practică obligatoriu pe durata anilor de studiu; posibilitatea angajării dupa finalizarea programului de practică la unul dintre partenerii de practică; accesul la o platformă online cu informații de actualitate din domeniul juridic și cu resurse privind evoluția pieței muncii din România; oportunitatea interacțiunii cu profesioniști în domeniu.

Participarea la conferință este GRATUITĂ, iar ÎNSCRIEREA se poate face online AICI. Informații suplimentare cu privire la activitățile proiectului se pot obține de la adresa de e-mail: comunicare@loopoperations.ro.