Iași, 20 mai 2014. Institutul Notarial Român (www.institutulnotarial.ro), în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (www.uaic.ro) din Iași și companiile Loop Operations (www.loopoperations.ro) și Economic Confort(www.ec-confort.ro), anunță lansarea proiectului „Studiile juridice – între teorie și practică”cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Conferința de lansare a proiectului „Studiile juridice – între teorie și practică” va avea loc în data de 26 mai 2014, începând cu ora 10:00. Conferința de lansare are ca scop prezentarea obiectivelor și activităților în care membrii grupului țintă vor fi implicați pe toată durata implementării proiectului. Astfel, la eveniment sunt așteptați să participe studenți și masteranzi la facultățile de drept și administrație publică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, dar și din alte universități de profil de la nivelul regiunii Nord-Est, precum și potențiali angajatori în domeniu: cabinete de avocatură, birouri notariale, birouri de mediere, birouri de executare silită, instanțe judecătorești, departamente juridice ale operatorilor economici etc.

Proiectul, destinat dezvoltării aptitudinilor profesionale a 500 de studenți și masteranzi care urmează studiile în domeniul juridic (drept și administrație publică), se derulează pe o perioadă de 1 an, la nivelul regiunii Nord-Est. Prin obiectivul său general, proiectul urmărește dezvoltarea capitalului uman și asigurarea accesului la oportunități sporite de angajare pentru persoanele aflate în tranziția de la școală la piața muncii. Totodată, proiectul încurajează organizațiile partenere în programul de stagii de practică să vină în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare profesională ale studenților cu oferte de muncă salarizate.

Accesul la viața activă.


Proiectul „Studiile juridice – între teorie și practică” are drept scop următoarelecreșterea ratei de ocupare și îmbunătățirea accesului a 500 de studenți și masteranzi pe piața muncii; facilitarea procesului de planificare a carierei și de identificare a unui loc de muncă; dezvoltarea a 30 de parteneriate cu organizații cu activitate relevantă în domeniul juridic; încurajarea și promovarea parteneriatelor pe termen lung între mediul academic și mediul de afaceri.

Activitățile care vor contribui la atingerea obiectivelor proiectuluiși în care vor fi implicați membrii grupului țintă, constau în: servicii integrate și personalizate de orientare profesională și consiliere în carieră, stagii de practică în cadrul unor organizații (actori privați sau publici) de profil, dezvoltarea unei platforme online ce va constitui suport în derularea stagiilor de practică și consilierii și orientării în carieră și va permite accesul gratuit la resurse și informațiilor relevante din domeniu;

Drumul spre cariera ta de succes!


Proiectul „Studiile juridice – între teorie și practică” se adresează atât studenților și masteranzilor care studiază în domeniile drept și administrație publică, cât și organizațiilor publice și private cu activitate în domeniul (cabine de avocați, birouri notariale, birouri de mediere, birouri de executare silită, procuratură, tribunale) care vor să contribuie la pregătirea practică a tinerilor.

Printre beneficiile participanților la program, se numără: echivalarea programului de pregătire practică obligatoriu pe durata anilor de studiu; posibilitatea angajării dupa finalizarea programului de practică la unul dintre partenerii de practică; accesul la o platformă online cu informații de actualitate din domeniul juridic și cu resurse privind evoluția pieței muncii din România; oportunitatea interacțiunii cu profesioniști în domeniu.

Participarea la conferință este GRATUITĂ, iar ÎNSCRIEREA se poate face online AICI.   Informații suplimentare cu privire la activitățile proiectului se pot obține de la adresa de e-mail: comunicare@loopoperations.ro.