Extreme TrainingLocalitate: Bucuresti

Perioada: 16-19 ianuarie 2014

Pret: 990 lei

Discount: Platesti doar 690 lei daca te inscrii si achiti taxa pana la data de 9 ianuarie 2014

Website: http://www.traininguri.ro/curs-acreditat-anc-inspector-resurse-umane-16-19-ianuarie-2014/

Contact: Vera Purdel – 0737 511 511

 

Cursul “Inspector resurse umane” (cod COR 333304, cod COR vechi 342304) este un curs de specializare cu certificare ANC (Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului).

Confom legislației în vigoare acest curs acreditat este recomandat să fie urmat de către cel puțin o persoană din cadrul fiecărei companii sau instituții publice.

 

 Structura cursului:

Modulul 1: Îmbunătăţirea competenţelor de lucru în echipă și comunicare cu ceilalți colegi, din departament și din organizație

1. Elementele caracteristice lucrului în echipă

2. Rolul comunicării în activitatea unui inspector de resurse umane

Modulul 2: Planificarea activităţii proprii în concordanţă cu sarcinile zilnice

1. Planificarea activităţii proprii prin utilizarea unor instrumente de planificare

Modulul 3: Recrutarea, selecția, angajarea și evaluarea  personalului 

1. Inițierea și implementarea procesului de recrutare: identificarea nevoii de recrutare, surse interne și externe de recrutare, anunțul de recrutare

2. Organizarea procesului de selecţie: tipuri de interviuri, metode de testare,  referințele

3. Realizarea și prezentarea noului angajat,  a  documentelor necesare angajării : oferta de angajare, contractul de munca, fișa postului, alte documente

4. Prezentarea procesului de evaluare a performanțelor și a rolului acestuia în contextul desfașurării activitații departamentului de resurse umane

Modului 4: Utilizarea REVISAL

1. Prezentarea structurii Registrului general de evidență a salariatilor (REVISAL)

2. Prezentarea unor evenimente : înscrierea unui contract de muncă, închiderea unui contract de muncă, înregistrarea unor modificari la CIM, suspendarea CIM etc

Modulul 5: Codul muncii 

1. Prezentarea și discutarea pe articole a Codului muncii actualizat

2. Prezentarea și discutarea articolelor specifice Regulamentului intren si a metodelor legale de implementare a acestuia

Modulul 6: Realizarea si gestionarea  unor documente specifice activității inspectorului de resurse umane

1. Acte adiționale, adeverințe de salarizare, adeverințe de vechime, adeverinte pentru medic,  decizii de suspendare, notificari de concediere, decizii de încetare a CIM, adeverinte pentru somaj, concedii

2. Statul de salarii

 

Rezultate urmărite:

  • Vor şti cum să întocmească şi gestioneze documentele de evidenţă a personalului
  • Vor şti să organizeze recrutarea şi selecţia personalului
  • Vor şti să întocmească statul de plată pentru personalul încadrat
  • Vor învăţa să lucreze în echipă
  • Se vor putea dezvolta profesional
  • Vor putea oferi informaţii privind problemele de personal
  • Îşi vor planifica activitatea proprie
  • Vor putea administra baza de date de evidenţă a personalului utilizând PC-ul

 METODA DE LUCRU

Extreme Training utilizează metode moderne de instruire bazate pe aplicabilitate imediată. Ponderea activităților este 70 % aplicații practice și 30 % teorie. Din metodele folosite menționăm: expunere, discuțiile dirijate, discuții în grupuri mici, studii de caz, joc de rol, chestionare, materiale video, dezbateri, simulări și exerciții.

Comunicarea între participanți și între participanți și traineri reprezintă principalul pilon al metodelor de instruire folosite.

Pentru inscriere va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0737 511 511 sau sa faceti inscrierea online direct pe pagina dedicata cursului: http://www.traininguri.ro/curs-acreditat-anc-inspector-resurse-umane-16-19-ianuarie-2014/