De ce este important să evaluez performanţele angajaţilor?

Are vreo influenţă performanţa individuală asupra performanţei companiei mele?

Când ar trebui să evaluez performanţele angajatului?

Cum ar trebuie să evaluez angajaţii pentru a ajunge la rezultatele dorite?

Evaluarea angajaților ocupă un rol foarte important în traseul spre succesul și prosperitatea oricărei firme. Un proces eficient de evaluare al angajațiilor te ajută să stabilești direcția potrivită în care să investești timpul, atenția, banii, energia. Evaluarea corectă a performanțelor angajaților conduce la selectarea și alegerea celor mai buni angajați, a unei productivități ridicate și, desigur, al unui profit crescut.Platforma online de evaluare

În contextul evaluării eficiente a performanţelor individuale ale angajaţilor, se recomandă utilizarea unor software-uri special create pentru evaluarea şi managementul performanţelor resurselor umane.

O aplicație utilă în managementul performanţelor resurselor umane, respectiv în managementul organizaţei este platforma online evalHR. Soluţia evalHR, dezvoltată de Premia Software Solutions, este o soluţie software inovativă, unică în România, cu functionalităţi de evaluare şi management al performanţelor resurselor umane, dedicată atât pieţei private, cât şi sectorului public.

Platforma evalHR permite ca performanţa angajaţilor să fie măsurată, raportată şi revizuită periodic, astfel ca performanţa angajaţilor să poată fi îmbunătăţită accelerat.

Măsurarea performanţei angajaţilor constă în identificarea, monitorizarea şi comunicarea rezultatelor prin intermediul utilizării unor instrumente de evaluare cum ar fi testele de evaluare sau a unor indicatori de performanţă specifici domeniului de activitate vizat.

Soluţia  evalHR oferă posibilitatea de îmbunătăţire a performanţei angajaţilor prin :

  • Motivarea şi dezvoltarea membrilor organizaţiei;
  • Recunoaşterea abilităţilor şi potenţialului fiecărui angajat;
  • Dezvoltarea cunoştiinţelor, aptitudinilor şi atitudinilor;
  • Construirea în viitor pe baza succeselor şi know-how-ului acumulat în organizaţie;
  • Creşterea motivaţiei şi a satisfacţiei în muncă;
  • Îmbunătǎţirea relaţiilor de colaborare între angajaţi şi între manageri şi angajaţi.

Platforma online evalHR dispune de un modul creat special pentru evaluarea angajaţilor , modul ce permite derularea procesului de evaluare combinând metode sau combinaţii de metode, teste specifice şi indicatori de performanţă aferenţi, interpretând rezultatele combinate.

În cadrul modulului de evaluare, sunt implementate 5 metode de evaluare a performanţelor cu pachete de teste predefinite şi indicatori de performanţă specifici atât pentru sectorul public, cât şi pentru sectorul privat. Sunt tratate 25 de industrii importante, printre care: industria auto, sănătate, produse de larg consum, echipamente industriale şi piese/componente, retail, distribuţie şi servicii logistice.

Pe baza rezultatelor existente în rapoartele generate de modulul de evaluare, se determină, la nivel de organizaţie, necesarul de training pentru îmbunătăţirea performanţelor angajaţilor. Astfel necesarul de training va fi generat atât la nivel individual, cât şi la nivel organizaţional.

Pe lângă modulul de evaluare, platforma evalHR oferă companiilor-utilizator alte 2 module inovative, extrem de utile unei organizaţii:

  • modulul de monitorizare care oferă posibilitata de monitorizare a activității angajaţilor şi a performanţelor acestora;
  • modulul de evaluare şi simulare a efortului de înlocuire a unui angajat, care urmăreşte evaluarea efortului de înlocuire în funcţie de specificul activităţii angajatului (poziţie în organigrama, mediul de evaluare, ţinta evaluării, categoria de schimbare (internă sau externă), etc).

De reţinut este faptul că atât sectorul privat cât şi sectorul guvernamental şi public se află din 2011 sub incidenţa legilor din noul Cod al Muncii ce afirmă obligativitatea managementului performanţelor angajaţilor. Astfel, angajatorul este obligat să evalueze anual managementul performanțelor. Pentru o evaluare corectă și eficientă, specialiștii recomandă o evaluare periodică trimestrială a performanțelor angajațiilor.

Soluţia evalHR este un produs dezvoltat şi creat de către Premia Software Solutions SRL,  companie cu capital integral românesc, care dezvoltǎ soluţii software de business. Datorită experienţei echipei de implementare în multe proiecte informatice, soluţiile dezvoltate de Premia Software Solutions sunt profesionale şi oferă o experienţă unică de utilizare facila a aplicatiilor, contribuind la creşterea eficienţei şi, totodată, la scăderea costurilor companiilor.

Platforma online evalHR este un produs dezvoltat şi cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională – Investiţii pentru viitorul dumneavoastră prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, operaţiunea 2.3.1 “Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative” , în cadrul proiectului cu nr. ID 1385, cod SMIS – CSNR 41199 intitulat: „Managementul performanțelor individuale prin evalHR”.

Detalii firmă:
SC Premia Software Solutions SRL
Strada Aleea Marius Emanoil Buteicǎ nr. 18-20, Etaj 2, Sector 3, București 031823
http://www.evalhr.premia.ro/

Contact:
Email: office@premia.ro,
Telefon : 0314 256 664, Mobil: 0767 990 907