Vaslui, 28 noiembrie 2014

Formare profesională în rândul personalului SPO, pentru o carieră de succes în cadrul proiectului CompEtent

 

În perioada 17 – 22 noiembrie 2014, la Sinaia, s-a desfășurat primul curs Manager de proiect, curs organizat în cadrul proiectului cu finanțare europeană “CompEtent – dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate”. Cursul de specializare, cu o durată de 40 de ore, a fost susținut pentru o grupă formată din angajați ai agențiilor de ocupare a forței de muncă din județele: Argeș, Buzău, Bacău, Timiș și Vrancea, promovabilitatea fiind de 100%.

 

Participanții la cursul Manager de proiect au beneficiat, pe lângă informațiile teoretice, de metode de predare și aplicații practice care să-i ajute la dobândirea de competențe specifice, precum: stabilirea scopului şi obiectivelor proiectului; stabilirea cerinţelor de management integrat, planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului; gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect, realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect; managementul riscurilor, managementul echipei de proiect, managementul comunicării în cadrul echipei de proiect; managementul comunicării în cadrul proiectului; managementul calităţii proiectului. Absolvenții vor primi certificate de absolvire recunoscute de Autoritatea Națională pentru Calificări.

 

Proiectul se implementează la nivelul regiunilor Nord-Est, Sud-Est, Sud și Vest, în parteneriat cu: A.J.O.F.M. Botoşani, A.J.O.F.M. Timiş, A.J.O.F.M. Argeş, A.J.O.F.M. Bacău, A.J.O.F.M. Buzău, A.J.O.F.M. Tulcea, A.J.O.F.M. Vrancea, Asociaţia Aproape de Tine Iaşi, Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere Vaslui şi SIVECO România, pe o  perioadă de 18 luni.

 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO”.

 

Pentru mai multe informaţii privind proiectul “CompEtent – dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate”, puteți consulta site-ul proiectului www.proiectcompetent.ro sau ne puteți contacta:

Echipa de management: email manager.competent@gmail.com

A.J.O.F.M. Vaslui (beneficiarul proiectului): email competent_mirela.solomon@yahoo.com

 

Vasiliu Genoveva – expert comunicare şi promovare proiect “CompEtent”

Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere Vaslui

email: asociatie.vaslui@gmail.com

Manager proiect “CompEtent”

Gabriel LAZĂR

De genoveva

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui, în calitate de beneficiar, implementeaza proiectul “CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaților SPO pentru creșterea Calității și Eficienței serviciilor furnizate”, în parteneriat cu A.J.O.F.M. Botoșani, A.J.O.F.M. Timiș, A.J.O.F.M. Argeș, A.J.O.F.M. Bacău, A.J.O.F.M. Buzău, A.J.O.F.M. Tulcea, A.J.O.F.M. Vrancea, Asociația Aproape de Tine Iași, Asociația Comunitară de Unitate și Mediere Vaslui și SIVECO România.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO”.