Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui implementează proiectul „Competent – dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate” ce beneficiază de finanțare nerambursabilă din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect care se derulează în perioada 06.01.2014 – 05.07.2015.

 

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU, Axa Prioritara 4 “Modernizarea Serviciului Public de Ocupare” prin dezvoltarea, modernizarea și flexibilizarea Serviciului Public de Ocupare, pentru creșterea capacității personalului propriu de a planifica proiecte de dezvoltare a SPO și de a furniza beneficiarilor servicii de calitate și eficiente.

 

Începând cu luna octombrie 2014 până în momentul de față au fost organizate șase sesiuni de formare: “Evaluator proiecte” (două sesiuni), “Manager de proiect”, “Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă”, “Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză” (două sesiuni).

 

Cu o durată de 40 de ore, cursurile au caracter teoretic și practic. Participanții lucrează pe echipe pe tot parcursul programului de instruire, aplicațiile practice având o pondere de 50 % din structura cursului, pentru a permite o înțelegere eficientă.

 

În vederea participării la cursurile de formare profesională au fost selectați angajați din structurile publice de ocupare, condițiile de participare fiind studiile superioare pentru cursurile: “Evaluator proiecte” și “Manager de proiect”, iar pentru celelalte două, “Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă” și “Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză”, fiind eligibili cei cu studii minime obligatorii.

 

Platforma e-learning urmează să fie dezvoltată și funcțională în urma finalizării procedurii de achiziție. Aceasta va oferi participanților o comunicare eficientă în plan local cât și cu colegii din agențiile partenere, constituind un important instrument în atingerea obiectivelor specifice ale Domeniului Major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO” prin creșterea calității serviciilor furnizate.

 

Proiectul este promovat și diseminat prin distribuirea de materiale de promovare (pliante, afișe, agende, mape, broșuri, pixuri) elaborate în cadrul proiectului, cât și prin articole/comunicate de presă publicate în presa scrisă, pe site-urile tuturor partenerilor și pe alte site-uri de specialitate cu impact în mediul online. Pentru o promovare mai intensă și pentru o informare a publicului larg în timp real, a fost creată o pagină web- www.proiectcompetent.ro, unde sunt publicate informații relevante în legătură cu evenimentele desfășurate pe perioada implementării proiectului.

 

 

Au fost achiziționate până acum echipamente și materiale necesare promovării și desfășurarii activităților planificate (videoproiectoare, table inteligente, multifuncționale/imprimante, laptop-uri).

 

În prezent, proiectul se află în etapa premergătoare colectării informațiilor pentru realizarea etapei finale privind studiul în care vor fi integrate și centralizate date privind gradul de satisfacție în urma participării la programele de formare. Această etapă se va putea finaliza după desfășurarea celor 24 de sesiuni de formare, la care vor participa 160 de persoane recrutate în grupul țintă din rândul personalului SPO, sesiuni care vor fi finalizate în luna mai 2015.

 

De la data implementării proiectului și până acum, derularea activitatilor s-a realizat conform planificărilor și cu respectarea prevederilor din cererea de finanțare. Astfel, beneficiarul proiectului, A.J.OF.M. Vaslui cât și partenerii acestuia,  sunt implicați în toate etapele de implementare, plecând de la recrutarea grupului țintă, realizarea activițății de formare profesională, promovarea proiectului, până la oferirea suportului pentru realizarea studiilor de analiză a identificării de nevoi de formare, de analiză a gradului de satisfacție în urma participării la programele de formare profesională a personalului SPO și de analiză a impactului proiectului asupra activității SPO prin creșterea și dezvoltarea competențelor personalului acestuia.

 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO”, al cărui beneficiar este Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui.

 

 

Mai multe detalii despre proiect se găsesc pe:

site-ul web al proiectului, www.proiectcompetent.ro;

e-mail: manager.competent@gmail.com;

facebook: proiectCompEtent-Id 130703;

 

 

 

 

Filipescu Sergiu – expert comunicare şi promovare proiect “CompEtent”

Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere Vaslui

email: asociatie.vaslui@gmail.com;

 

Manager proiect “CompEtent”

Gabriel LAZĂR

 

De genoveva

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui, în calitate de beneficiar, implementeaza proiectul “CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaților SPO pentru creșterea Calității și Eficienței serviciilor furnizate”, în parteneriat cu A.J.O.F.M. Botoșani, A.J.O.F.M. Timiș, A.J.O.F.M. Argeș, A.J.O.F.M. Bacău, A.J.O.F.M. Buzău, A.J.O.F.M. Tulcea, A.J.O.F.M. Vrancea, Asociația Aproape de Tine Iași, Asociația Comunitară de Unitate și Mediere Vaslui și SIVECO România.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO”.