Sistemele de sprijinire excavație sunt structuri de izolare temporară și flexibile, care pot fi parțiale sau totale și care permit sprijinirea pereților verticali sau cu pante. Utilizarea palplanșelor este necesară atunci când nu există înălțime critică sau rezultatul său este mai mic decât adâncimea necesară, atunci când există împingeri sau presiuni asupra terenului de la clădirile învecinate, când există factori care pot afecta stabilitatea terenului, de exemplu apă, vibrații sau supraîncărcări, când nu există spațiu pentru a genera unghiul de înclinare pentru tipul de sol, când există o mică coeziune a solului.

Excavații cu variație de umiditate

Variația umidității din soluri, generează modificări ale comportamentului acestuia, în acest caz, fiind foarte important să se ia unele considerații și măsuri preventive pentru a evita incidentele. Pierderea umezelii naturale din sol, poate provoca o scădere a coeziunii solului, ceea ce duce la fisuri. O creștere excesivă a umidității generează de asemenea, o creștere a densității solului și, în unele cazuri, o creștere a volumului și a dedurizării, reducând capacitatea sa portantă. Pereții excavației trebuie protejați împotriva eroziunii provocate de uscarea solului prin pierderea umezelii. Apariția fisurilor în versanți este un simptom al pierderii de umiditate în soluri, adică o scădere a coeziunii acestora. O măsură larg utilizată, este de a sprijini pereții excavației cu palplanșe. De asemenea, pereții excavației trebuie să fie protejați de ploaie pentru a evita alunecarea.

Sprjinire cu palplanșe

Pereții excavației trebuie să fie întotdeauna asigurați astfel încât, în prezența acțiunilor seismice orizontale, pereții să nu se prăbușească. Pentru a atinge această condiție, se amplasează pe pereții excavației palplanșe metalice, astfel încât,  acestea să fie capabile să formeze un plan rigid, care să permită susținerea pereților verticali. Distribuția palplanșelor are loc proporțional cu îndoirea și rigiditatea la forfecare a pereților.  Pereții de susținere se dezvoltă de-a lungul excavației pe laterale. Prin urmare, este crucial să se distribuie cu atenție elementele structurale, într-un mod care să garanteze un comportament general eficient, atât în ​​acțiuni verticale cât și orizontale, adică o dispunere corectă a pereților pentru stabilitate, mai mult decât orice alt artificiu structural.

Parcările subterane, metroul și alte construcții subterane fac parte integranta din infrastructura societăţii moderne. Lucrările de excavații necesită execuţia de sisteme de sprijin a pereților de pământ ce delimitează excavaţia, care de multe ori este foarte aproape de alte construcţii, și uneori, chiar sub nivelul apei subterane. Chiar dacă excavațiile sunt adânci la largi, necesită elemente metalice orizontale, inclinate sau verticale pentru a sprijini aproape orice tip de excavaţie, indiferent de adâncimea sau lățimea sa. Metoda de sprijinire excavație se face cu palplanșe, care se amplasează progresiv, începând, de obicei, sus în jos, iar pe măsură ce excavația se adâncește, se amplasează altele noi. Palplanșele sunt susținute de elemente metalice de fundare de mare adâncime.