S.C. ALINA WEB EXPERT SOLUTION S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „CENTRU DE DATE PERFORMANT ÎN JUDEŢUL BUZĂU”, cod MySMIS 131224, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea activitaţii S.C. ALINA WEB EXPERT SOLUTION S.R.L. pe piaţa serviciilor IT, prin implementarea unor tehnologii și metode moderne de lucru, care sa conducă la o dezvoltare constantă și sustenabilă a activităţii companiei.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: diversificarea gamei de servicii oferite clienților prin dotarea unui Centru de Date performant specializat în prestarea serviciilor de găzduire date și aplicații web; inovarea tehnologiilor privind prestatia serviciilor de găzduire date și aplicații web prin implementarea unor tehnologii moderne, conforme standardelor de calitate internaționale, care vor avea ca efect o creștere a calității acestora; creșterea productivitații întreprinderii prin: creșterea cifrei de afaceri, crearea de locuri de munca noi și îmbunătățirea mediului de lucru al angajaților companiei, optimizarea alocarii resurselor financiare prin identificarea oportunităților și alternativelor.

În urma implementării proiectului au fost obtinute următoarele rezultate:

  • nouă capacitate tehnică de prestare a serviciilor de găzduire date și aplicații web;
  • tehnică nouă abordată în procesul de prestare a serviciilor de găzduire date și aplicații web, grație noii investiții;
  • crearea a 3 noi locuri de muncă în cadrul proiectului, dintre care un loc de muncă creat pentru o persoană aparținând categoriilor defavorizate.

Valoarea totală a proiectului este de 750.116,50 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 509,431.86  lei.

Impactul investiției la nivelul localității Buzau consta în diversificarea gamei de servicii oferite prin dotarea unui Centru de Date performant specializat în prestarea serviciilor de găzduire date și aplicații web,  creșterea calității serviciilor și dezvoltarea sectorului IT&C, crearea de noi locuri de muncă.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: tel. 0787.607.766,  email: alina.web.expert.solution@gmail.com.

Dedscarca pdf

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.