S.C. RECICLARE SELECTIVA GIURGIU S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „INVESTITII IN ACTIVITATI PRODUCTIVE SC RECICLARE SELECTIVA GIURGIU SRL”, cod MySMIS 157801, finanțat prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4: “Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, Prioritatea de investiții: ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și  consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de refacerea capacitatii de rezilienta a S.C. RECICLARE SELECTIVA GIURGIU S.R.L., prin ajutorul financiar nerambursabil acordat, pentru realizarea de investitii necesare capacitatilor de prestare servicii de constructii si realizarea de investitii in retehnologizare.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Investiții noi in domeniul serviciilor de constructie; Investiții cu contribuție semnificativă la atenuarea schimbărilor climatice; Diversificarea serviciilor de constructii oferite.

În urma implementării proiectului au fost obținute următoarele rezultate:

  • modernizarea capacității de producție prin achiziția de echipamente.
  • lansarea unui nou produs/serviciu pe piața.
  • compania este pregatita pentru o redresare verde, digitala si rezilienta a economiei.

Valoarea totală a proiectului este de 1,939,299.70 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 1.449.983,78  lei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Tel. 0787.60.77.66, email: reciclare.selectiva.giurgiu@gmail.com.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României