În România, autorizația de securitate la incendiu este obligatorie pentru majoritatea clădirilor și amenajărilor, inclusiv pentru instituțiile de învățământ. Potrivit Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, obligația de a solicita și obține avizul și autorizația de securitate la incendiu aparține administratorului sau conducătorului instituției . În ultimii ani, s-au înregistrat numeroase incendii în școli și spitale din România, unele dintre ele soldându-se cu pierderi de vieți omenești. În acest context, Ministerul Afacerilor Interne a luat măsuri pentru siguranța elevilor și a personalului didactic în unitățile de învățământ, inclusiv prin acțiuni de menținere a ordinii publice și de asigurare a condițiilor necesare creșterii gradului de siguranță în proximitatea școlilor, liceelor și colegiilor din întreaga țară. În plus, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) a anunțat că autorizația de securitate la incendiu nu mai este necesară pentru acreditatea școlilor și grădinițelor de stat și private . Cu toate acestea, siguranța elevilor și a personalului din școli rămâne o prioritate pentru autorități, care au elaborat un Plan Național Cadru de Acțiune privind siguranța școlară.

Ce este autorizația de securitate la incendiu?

Începând cu data de 27.12.2022, avizarea și autorizarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) se face pe baza Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate prin OMAI 180/2022¹. Autorizația de securitate la incendiu este un act administrativ emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren și a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinței esențiale – securitate la incendiu – la construcții, instalații tehnologice și alte amenajări ¹.

Pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu există două proceduri principale, în funcție de situație ¹:
– Pentru construcțiile noi, pentru construcțiile existente la care se realizează modificări ce implică obținerea unei autorizații de construire și pentru schimbările de destinație: AVIZ + AUTORIZAȚIE DE SECURITATE LA INCENDIU.
– Pentru construcțiile existente la care se realizează modificări ce nu implică obținerea unei autorizații de construire și pentru construcțiile puse în funcțiune fără autorizație de securitate la incendiu: direct AUTORIZAȚIE DE SECURITATE LA INCENDIU.

Durata procesului de avizare și autorizare a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) poate varia în funcție de situație și de complexitatea documentelor necesare. În general, procesul poate dura între câteva zile și câteva săptămâni 1.

Pentru mai multe informații despre procedurile de obținere a avizului și a autorizației de securitate la incendiu, vă recomand să contactați Inspectoratul pentru Situații de Urgență din județul dumneavoastră.

Pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu, sunt necesare următoarele documente ⁵:

1. Cerere-tip
2. Autorizația de construire
3. Avizul de securitate la incendiu și documentația vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului – original

De asemenea, este important să cunoașteți cerințele esențiale pentru securitatea la incendiu ⁹. Dacă aveți întrebări suplimentare, vă recomandăm să contactați Inspectoratul pentru Situații de Urgență din județul dumneavoastră.

(1) Documente necesare pentru obtinerea autorizatiei de securitate la ….
(2) Măsuri esențiale de siguranță la incendiu – Prevenirea incendiilor.
(3) Se simplifică procedura de obţinere a avizului și autorizației de ….
(4) Listă documente obţinere Aviz Securitate Incendiu.
(5) Ghid pentru obținerea Autorizației de Securitate la Incendiu.
(6) AUTORIZAȚIA DE SECURITATE LA INCENDIU – ISU B-IF..
(7) Aviz De Securitate La Incendiu (ISU) |
(8) Autorizația de securitate la incendiu. Ce este și când … –
(9) Avizare – IGSU
(10) Măsuri esențiale de siguranță la incendiu – Prevenirea incendiilor.
(11) Expertiza tehnica la cerinta fundamentala „securitate la incendiu ….

(1) Aviz și Autorizație ISU – Intocmire Dosar Avizare și Autorizare ISU …..
(2) Aviz și Autorizație ISU – Intocmire Dosar Avizare și Autorizare ISU ….
(3) Intocmire dosar aviz si autorizatie ISU
(4) Consultanta de specialitate, integrata, pentru obtinerea Autorizatiei de securitate la incendiu