Creare magazin online

Fundația ROMTENS și Belfast Healthy Cities încheie cu succes proiectul cofinanțat de Fondul Social European “Dezvoltarea Resurselor Umane în Comunități Rurale”

PSCR_Conf_presa_25iun13_0139Proiectul „Dezvoltarea Resurselor Umane în Comunităţi Rurale”, cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2. „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă” este primul proiect de acest fel dezvoltat în mediul rural fiind desfăşurat la nivelul a 19 comune din ţară, reprezentând cele 19 judeţe ale următoarelor regiuni de dezvoltare: Centru, Sud-Muntenia şi Sud-Est. (intre judete: Teleorman, Braila, Constanta, Dambovita, Timisoara, Sibiu, Mures)

Proiectul a fost iniţiat de Fundaţia Romtens, reprezentată de Theodor Hărătau (manager de proiect) şi Belfast Healthy Cities, reprezentată de Dr. Katrina Collins şi Ruth Fleming, şi a fost susţinut de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, dar şi de companiile locale şi universităţi.

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea sustenabilă a resurselor umane din mediul rural, în vederea adaptării la o piaţă a muncii dinamică, flexibilă şi inclusivă, obiectivele sale specifice fiind îndreptate către:

• Creşterea nivelului de informare a managerilor şi angajaţilor din mediul rural în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea la locul de muncă;

• Îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor managerilor şi angajaţilor din mediul rural în vederea asigurării sustenabității pe termen lung a dezvoltării resurselor umane în mediul rural;

• Integrarea promovării sănătăţii şi a promovării sănătăţii la locul de muncă cu consilierea profesională şi consilierea pentru dezvoltare personală a managerilor şi angajaţilor din mediul rural.

Activităţile sale au vizat următoarele categorii socio-economice: autorităţile locale, comunitatea în general, forţa de muncă angajată – manageri şi angajaţi din mediul rural, forţa de muncă neangajată, respectiv: şomerii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, dar şi persoanele ocupate în agricultura de subzistenţă.

Pentru îndeplinirea obiectivelor anunţate, au fost implementate următoarele activităţi: campanii de informare la nivel local prin caravane şi târguri medicale, consilierea locuitorilor în vederea găsirii unui loc de muncă, activităţi de formare profesională, vizite de studiu.

Proiectul a beneficiat, de asemenea, de susţinere din partea autorităţilor locale pentru implementarea activităţilor propuse, fiecare dintre cele 19 comune ale celor 19 judeţe având înfiinţat un birou local şi un reprezentant – Expert Coordonator Local – implicat în derularea activităţilor de la nivel local.

Proiectul a avut o durata de implementare de 36 de luni, dată finalizării acestuia fiind 30 iunie 2013.

Fundaţia ROMTENS, organizaţie neguvernamentală, non-profit, a fost înfiinţată în anul 1998 de către un grup de medici.  Scopul principal al Fundaţiei ROMTENS este acela de a contribui la ameliorarea stării de sănătate a populaţiei, în special prin creşterea rolului Promovării Sănătăţii şi al Reţelei de Îngrijiri Primare de Sănătate, în cadrul sistemului de îngrijiri medicale.

Fundaţia ROMTENS iniţiază şi derulează programe de sănătate într-o abordare nouă, care are că scop furnizarea de servicii medicale (preventive, terapeutice şi recuperatorii) de înalta calitate, în conformitate cu standardele europene şi, de asemenea, încearcă să crească eficiența şi eficacitatea serviciilor medicale prin implicarea ONG-urilor şi a diferitelor organizaţii medicale sau din alte domenii, dezvoltând reţele locale şi regionale.

În cei 10 ani de activitate Fundaţia Romtens a lucrat împreună şi a dezvoltat parteneriate cu diferite institute, organizaţii şi reţele atât din ţară cât şi din străinătate.

Belfast Healthy Cities este membru de onoare al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, făcând parte din European Healthy Cities Network, care în prezent numără peste 90 de oraşe membre din toată Europa. Programele iniţiate de Belfast Healthy Cities urmează liniile impuse de European Healthy Cities Network, dar sunt implementate urmând caracteristicile locale.

Article Source

Comments are closed