Luna iulie încheie sesiunile de formare profesională programate a fi desfăşurate de către SC Veramirprod SRL Huşi în calitate de partener în proiectul „ACTINT– Activarea grupurilor vulnerabile prin lanţuri valorice integrate, de întreprinderi sociale” şi al cărui beneficiar este SC DBC SRL Drăgășani.

Activitatea de formare profesională a fost furnizată pentru un grup ţintă de 26 de persoane care au participat la cursul de calificare – nivel II “Cizmar-confecționer încălțăminte după comandă”, jumătate dintre aceştia beneficiind şi de un curs de inițiere – “Utilizarea calculatorului, prelucrare informatică la nivel de ințiere” (TIC). Dintre aceştia, 24 au sustinut şi promovat cursul de calificare. Toti cei 26 de participanţi, recrutaţi în grupul ţintă, fac parte din categorii sociale vulnerabile, beneficiind şi de programe individualizate de consiliere profesională și consiliere pentru dezvoltare personală.

Pentru îndeplinirea obiectivelor asumate, SC Veramirprod SRL Huși a înființat o structură de economie socială (SES), “Comunități Rurale pentru o Economie Durabilă – CRED”, cu sediul în localitatea Pădureni – Huși, jud. Vaslui. Deasemenea, în cadrul asociaţiei se va înfiinta un atelier cu obiectul de activitate “Confecții încălțăminte după comandă și reparații încălțăminte”. Din cele 24 persoane absolvente a programului de calificare „Cizmar”, cel puţin opt vor fi selectate în vederea angajării în cadrul asociaţiei C.R.E.D. Pădureni.

Proiectul contribuie la atingerea scopului Axei Prioritare 6 a POS DRU, respectiv facilitarea accesului pe piața muncii și promovarea unei societăți inclusive și coezive bazate pe înțelegerea și respectarea la nivel general a drepturilor omului dar și la atingerea obiectivului operațional al DMI 6.1 respectiv ”Dezvoltarea economiei sociale” .

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”, solicitant SC DBC SRL Drăgăşani – Vâlcea, în parteneriat cu SC Veramiprod SRL Huşi, Asociaţia Pro Xpert Râmnicu Vâlcea şi Asociaţia Internaţională de Tineret BECOME Sibiu.