Achizitii.md – platformă de organizare a achizițiilor, parte din sistemul MTender și respectiv a reformei guvernamentale în domeniul achizițiilor publice. Proiectul achizitii.md este dezvoltat de către compania Simpals SRL, iar scopul principal al acestui parteneriat public-privat este dezvoltarea achizițiilor publice electronice transparente și eficiente.

Platformă lucrează atât cu sectorul public, cât și cu cel privat.

Sistemul se conformează cerințelor Acordului de Asociere UE – Republica Moldova și AAP al OMC în ceea ce privește achizițiile publice, și se bazează pe principiile de transparență, nediscriminare, fiabilitate, interoperabilitate, securitate, acces ușor, precum și de facilitare a concurenței loiale și a accesului egal pe piață. Sistemul va acoperi întreaga gamă de achiziții publice în Moldova. Procesele de achizițiile publice în mod electronic, asigurate inclusiv de către platforma www.achizitii.md comunică în timp real, printr-o unitate centrală, cu entitățile contractante, furnizori și serviciile de e-guvernare.

https://achizitii.md