În ultima decadă a lunii noiembrie s-au finalizat două sesiuni de cursuri dedicate angajaților Serviciului Public de Ocupare, cursuri susținute în cadrul proiectului cu finanțare europeană “CompEtent – dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate”. Aceste sesiuni, “Manager de proiect” și “Securitate și sănătate în muncă”, s-au desfășurat în perioada 17-29 noiembrie 2014, având ca participanți angajaţi din structurile agenţiilor de ocupare a forţei de muncă din judeţele: Argeş, Bacău, Botoșani, Buzău, Timiș și Vrancea.

 

Plecând de la obiectivul proiectului, de extindere și dezvoltare al nivelului de competențe specifice ale personalului din structurile Serviciului Public de Ocupare, prin programele de formare profesională desfășurate se urmărește creșterea calității serviciilor și adaptarea acestora la cerințele pieței muncii și strategiilor europene.

Cursurile au avut o abordare interactivă care a stimulat creativitatea participanților și au contribuit la completarea și dobândirea de noi cunoștințe.

 

“Asociația Aproape de Tine”, în calitate de partener, organizează activitatea de recrutare și formare a grupului țintă și acordă asistență grupului țintă pe perioada de mentoring, pregătindu-l pentru evaluarea de competențe.

 

”Fiecare persoană activă profesional trebuie să se specializeze cât mai mult și, acolo unde este posibil, pe mai multe arii din domeniul său de activitate. Angajații SPO  fac parte din categoria profesională care  manifestă deschidere pentru a se forma profesional, având în vedere faptul că, adesea, se pot confrunta cu necesitatea utilizării de noi tehnologii informatice sau de procedură și acțiune, astfel încât au nevoie să-și dezvolte noi competențe. O altă provocare  la care răspund, o constituie „up-grade-ul” permanent de informație – trebuie să fie în permanență în posesia celor mai noi informații din domeniul în care activează. Sunt conștienți de aceste limite și intră în procesul de formare atunci când este necesar, când au ocazia sau când sunt orientați spre cursuri de formare”

Marcel Dumitriu- Președinte Asociația Aproape de Tine, Iași.

 

Primul an de implementare se încheie cu șase sesiuni de cursuri, urmând încă optsprezece sesiuni de formare profesională în perioada de implementare rămasă.

 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO”, al cărui beneficiar este Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui.

 

Vasiliu Genoveva – expert comunicare şi promovare proiect “CompEtent”

Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere Vaslui

email: asociatie.vaslui@gmail.com; www.proiectcompetent.ro

Manager proiect “CompEtent”

Gabriel LAZĂR

De genoveva

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui, în calitate de beneficiar, implementeaza proiectul “CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaților SPO pentru creșterea Calității și Eficienței serviciilor furnizate”, în parteneriat cu A.J.O.F.M. Botoșani, A.J.O.F.M. Timiș, A.J.O.F.M. Argeș, A.J.O.F.M. Bacău, A.J.O.F.M. Buzău, A.J.O.F.M. Tulcea, A.J.O.F.M. Vrancea, Asociația Aproape de Tine Iași, Asociația Comunitară de Unitate și Mediere Vaslui și SIVECO România.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO”.