Asociația Corpul Român Salvaspeo- CORSA anunță semnarea contractului, în calitate de benefiaciar, pentru proiectul ”Calitate în formarea profesională continuă în domeniul speologiei şi domenii conexe”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară: 1 Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere, domeniul major de intervenţie: 1.4 Calitate în formare profesională continuă.

CORSA, împreună cu cei doi parteneri, GTC Brands și Resonance Advertising, au ca obiectiv întărirea Comitetului Sectorial de Formare Profesională prin crearea unui Centru de Resurse care pune la dispoziţia sectorului vizat specialişti, formatori şi evaluatori de competenţe profesionale în domeniul salvarilor din mediul subteran speologic. Pornind de la necesitățile din sector, proiectul îşi propune dezvoltarea a 10 calificări/ ocupaţii, sub formă de standarde ocupaţionale necesare sectorului.

Semnarea contractului pentru implementarea proiectului a avut loc în data de 13 martie, la sediul OIPOSDRU MEN din București.

Informații detaliate privind obiectivele și derularea proiectuluiu pot fi obținute de pe site-urile beneficiarului și ale partenerilor precum și de la adresa office@salvaspeo.ro. Puteti descarca varianta oficială a comunicatului de aici.

 

Sabina Hondru
Specialist comunicare și promovare