Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti, in parteneriat cu Ministerul Educatiei Nationale, Universitatea Politehnica din Bucuresti, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Universitatea Politehnica din Timisoara, SC Asti Automation SRL, comunica implementarea proiectului „Retea nationala de centre pentru dezvoltarea programelor de studii cu rute flexibile si a unor instrumente didactice la specializarea de licenta si masterat, din domeniul Ingineria Sistemelor”, ID POSDRU/86/1.2/S/63806, in perioada 01.09.2010 – 31.08.2013. Proiectul este cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeste in oameni!”, Axa prioritara 1, Domeniul major de interventie 1.2.

Prin obiectivul sau principal, proiectul isi propune asigurarea unui invatamant de calitate tuturor studentilor inscrisi la programele de studii univesitare din domeniul „Ingineria Sistemelor – IS” in vederea dobandirii de cunostinte si competente care raspund cerintelor pietii muncii si facilitarii insertiei acestora. Mai mult decat atat, importanta proiectului este sustinuta de necesitatea alinierii curriculelor de predare a disciplinelor din domeniul Ingineria Sistemelor IS de la nivel national la nevoile din invatamantul actual universitar si postuniversitar din UE.

In vederea indeplinirii obiectivului general, proiectul urmareste:

  • Identificarea necorelarilor dintre actuala curricula si cerintele pietei muncii;
  • Dezvoltarea unui plan de invatamant cu ajutorul unui Ghid Curricular IS;
  • Cresterea calitatii pregatirii studentilor de la specializarile IS in raport cu cerintele potentialilor angajatori, prin elaborarea si transpunerea in practica a unui proiect de curricula imbunatatita;
  • Promovarea parteneriatului intre institutiile de invatamant superior si actorii cheie relevanti in domeniul IS;
  • Dezvoltarea unei retele de 5 centre pentru cadrele didactice si studentii implicati in cresterea calitatii invatamantului in Ingineria Sistemelor in Romania;
  • Realizarea unui portal online ca sursa de informare si documentare pentru profesori si studenti.

Grupul tinta al proiectului este reprezentat de:

  • 150 de cadre didactice de la nivelul fiecarei specializari Ingineria Sistemelor din cadrul Beneficiarului si partenerilor proiectului.
  •  600 de studenti inscrisi la studiile universitare de licenta si master, in cadrul specializarii Ingineria Sistemelor.

 

DESPRE INITIATORII PROIECTULUI

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti (UTCB) a initiat si este coordonatorul unei retele tematice care cuprinde 131 de institutii partenere din 29 tari europene si SUA. Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti are experienta in derularea de proiecte interne si internationale avand tematici diferite in domeniul educational si de cercetare.

Ministerul Educatiei Nationale (MEN). Partenerul are experienta vasta in derularea de proiecte strategice nationale si internationale avand ca teme principale dezvoltarea sistemului educational in Romania. Una din temele care intereseaza pe partenerul MEN este „procesul de compatibilizare a programelor de studiu in invatamantul superior si masterat din Romania cu cele din tarile UE”.

Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) pregateste specialisti in diferite domenii tehnice capabili de a utiliza cunostinte stiintifice, tehnice si cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic si social-cultural al societatii romanesti si al lumii contemporane. UPB asigura desfasurarea activitatilor didactice si de cercetare continuand traditia Scolii Politehnice bucurestene, in conformitate cu mijloacele oferite de societatea moderna informationala.

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTCN) pregateste specialisti pentru domeniul tehnic prin studii de lunga si scurta durata, studii postuniversitare. Rezultatele practice ale activitatii de cercetare sunt reflectate de numeroase contracte si proiecte cu finantare interna si internationala, dintre care cele mai importante sunt cele cu: CNCSIS, ANSTI, PNCDI si cele finantate de Comisia Europeana.

Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi (UTI) este o institutie de invatamant superior si de cercetare stiintifica in care se desfasoara activitati specifice – in comunitatea locala, si la nivel regional, national si international – de creare si valorificare inovatoare a cunoasterii in domeniul fundamental Stiinte ingineresti precum si in domenii interdisciplinare si complementare.

Universitatea Politehnica din Timisoara (UPT) desfasoara o activitate de cercetare stiintifica, ca o componenta inseparabila de procesul instructiv – formativ, in scopul de a contribui la progresul tehnologic, economic si social – cultural, in sensul dezvoltarii durabile si al evolutiei catre societatea bazata pe cunoastere.

SC Asti Automation SRL. Compania este specializata in oferirea de servicii pentru proiecte de automatizari industriale si dezvoltarea de sisteme educationale in automatizari, mecatronica si actionari electrice. Solutiile de automatizari propuse clientilor in proiecte complete si complexe sunt bazate pe cele mai moderne si competitive echipamente, fabricate de catre companii renumite.

PERSOANA DE CONTACT:

Mariana MARINESCU

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti

Functia: Manager Proiect

E-mail: mariana@utcb.ro

Website: http://vr.aut.upt.ro/~posdru-86-63806/