Comunicat de presă

Data  09.01.2023

Lansarea proiectului

„INVESTITII IN ACTIVITATI PRODUCTIVE SC RECICLARE SELECTIVA GIURGIU SRL”

S.C. RECICLARE SELECTIVA GIURGIU S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul        „INVESTITII IN ACTIVITATI PRODUCTIVE SC RECICLARE SELECTIVA GIURGIU SRL”, cod MySMIS 157801, finanțat prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4: “Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, Prioritatea de investiții: ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și  consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de refacerea capacitatii de rezilienta a S.C. RECICLARE SELECTIVA GIURGIU S.R.L., prin ajutorul financiar nerambursabil acordat, pentru realizarea de investitii necesare capacitatilor de prestare servicii de constructii si realizarea de investitii in retehnologizare.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Investiții noi in domeniul serviciilor de constructie; Investiții cu contribuție semnificativă la atenuarea schimbărilor climatice; Diversificarea serviciilor de constructii oferite.

Valoarea totală a proiectului este de 1.948.511,71 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 1.449.83,78  lei. Durata de implementare a proiectului este de 12 luni: respectiv de la data 17.10.2022 până la data 16.10.2023. Informaţii suplimentare se pot obţine la: Tel. 0787.60.77.66, email: reciclare.selectiva.giurgiu@gmail.com.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României