250 de studenți la drept și administrație publică din regiunea de dezvoltare București-Ilfov vor beneficia de stagii de practică în vederea facilitării inserției pe piața muncii

București, 20 mai 2014. Institutul Notarial Român (www.institutulnotarial.ro), în parteneriat cu Universitatea din București(www.unibuc.ro) și companiile Loop Operations (www.loopoperations.ro) și Economic Confort (www.ec-confort.ro), anunță lansarea proiectului „Începe cu dreptul cariera ta!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Conferința de lansare a proiectului „Începe cu dreptul cariera ta!”va avea loc în data de 4 iunie 2014, începând cu ora 10:00, în cadrul Facultății de Drept din București, amfiteatrul II „Nicolae Titulescu”. Evenimentul va duce în fața studenților reprezentanții partenerilor implicați în derularea proiectului, precum și potențiali angajatori de la nivelul regiunii București – Ilfov care vor aborda problematica dezvoltării unei piețe a muncii moderne, flexibile și inclusive, care să permită integrarea în muncă a tinerilor absolvenți. Pe durata evenimentului, invitații vor identifica împreună cu participanții soluții pentru facilitarea accesului absolvenților de studii juridice și administrative la obținerea unui loc de muncă și dobândirea experienței practice necesare la locul de muncă încă din timpul studiilor.

Scopul principal al proiectului este dezvoltarea competențelor practice și abilităților studenților necesare în vederea adaptării la cerințele pieței muncii și obținerii unui loc de muncă și îmbunătățirea ratei de ocupare în rândul studenților participanți la program prin intermediul activităților de orientare profesională și consiliere în carieră, precum și a stagiilor de practică.

Printre activitățile proiectului care vor conduce la îndeplinirea obiectivelor se numără: organizarea unui program integrat și personalizat de consiliere și orientare profesională pentru 500 de studenți ce urmează studii juridice și administrative; dezvoltarea unei platforme online ce va permite comunicarea directă cu tutorii și consilierii în carieră, precum și accesul la cele mai relevante resurse din domeniul juridic; organizarea stagiilor de practică pentru 250 de studenți în cadrul unor organizații cu activitate relevantă în domeniul juridic, precum: cabinete de avocatură, birouri notariale, birouri de mediere, birouri de executare silită, instanțe judecătorești etc.

Proiectul Începe cu dreptul cariera ta! se adresează studenților și masteranzilor de la facultățile de drept și administrație publică din București care sunt în etapa de tranziție de la școală la viața activă și doresc să beneficieze de expertiza specialiștilor în domeniu. Totodată, în cadrul proiectului vor fi dezvoltate 30 de parteneriate cu organizații cu activitate relevantă în domeniu, în vederea asigurării locurilor de practică pentru studenți.

Prin organizarea de stagii de practică dedicate studenților și masteranzilor de la facultățile de drept și administrație publică din București, proiectul își propune să obțină următoarele rezultate îmbunătățirea accesului studenților și masteranzilor pe piața muncii și diminuarea ratei șomajului; facilitarea procesului de planificare a carierei și de identificare a unui loc de muncă; încurajarea și promovarea parteneriatelor pe termen lung între mediul accademic și organizațiile de profil.

La eveniment sunt invitați să participe studenții și masteranzii de la Facultățile de Drept și Administrație Publică din București.

Participarea la conferință este GRATUITĂ, iar ÎNSCRIEREA se poate face online AICI 

Informații suplimentare cu privire la activitățile proiectului se pot obține la adresa de e-mail: comunicare@loopoperations.ro.