DSC_0245

Luna octombrie 2015 s-a finalizat cu organizarea unei conferinţe naţionale desfăşurată la Căciulata, Hotel Cozia. Evenimentul a fost organizat de SC DBC SRL Dragăşani, în calitate de leader al proiectului „ACTINT– Activarea grupurilor vulnerabile prin lanţuri valorice integrate, de întreprinderi sociale”, împreună cu partenerii implicaţi în proiect.

La eveniment, au participat reprezentanţii partenerilor implicaţi în proiect şi ai structurilor sociale economice înfiinţate în cadrul proiectului ACTINT, precum şi reprezentanţi ai altor structuri de economie socială. Tema conferinţei a fost centrată pe găsirea de soluţii şi oportunităţi de dezvoltare a structurilor economice sociale precum şi pe schimbul de bune practici între structurile economice sociale prezente.

În cadrul evenimentului s-a organizat un Târg de economie socială cu expoziţie de produse şi servicii, unde structurile sociale înfiinţate şi dezvoltate în proiectul ACTINT dar şi alte structuri sociale, care au răspuns invitaţiei de a participa la eveniment, şi-au promovat produsele şi serviciile oferite de fiecare dintre acestea.

Cu această ocazie, structura economică socială “Comunități Rurale pentru o Economie Durabilă – CRED”, înfiinţată de SC Veramirprod SRL Huşi – partener 3 în proiectul ACTINT, a organizat o expoziţie cu produsele realizate în cadrul atelierului înfiinţat la Pădureni-Huşi.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”, solicitant SC DBC SRL Drăgăşani – Vâlcea, în parteneriat cu SC Veramirprod SRL Huşi, Asociaţia Pro Xpert Râmnicu Vâlcea şi Asociaţia Internaţională de Tineret BECOME Sibiu.

Pentru alte informaţii privind stadiul implementării proiectului:
Creţescu Valentin – expert PR
SC Veramirprod SRL Huşi, email: actint.huşi@gmail.com