Studentii interesati de problematica respectarii drepturilor persoanelor institutionalizate sunt invitati luni, 10 noiembrie 2014, la Universitatea Româno-Americana, incepand cu ora 14:00, in sala 223, pentru a se implica in activitatile CLINICII JURIDICE „Respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati mintale institutionalizate”, coordonata de catre Georgiana PASCU.Activitati din cadrul clinicii:

  • sesiuni de formare pentru studenti in prevederile Conventiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, Protocolul Optional la Conventia Torturii si alte documente interne relevante în material respectarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati mintale institutionalizate;
  • sesiuni de prezentare a instrumentelor care stau la baza documentarii unor potentiale cazuri de încalcari ale drepturilor omului;
  • sesiuni de prezentare Litigare strategica vs. Advocacy. Cum colaboram în respectarea drepturilor omului în institutii privative de libertate;
  • documentarea si pregatirea unei vizite de monitorizare, analiza jurisprudenta relevanta, elaborarea unui raport de vizita, documentarea pe baza de interviu a unor situatii de încalcare a drepturilor persoanelor cu dizabilitati intelectuale/probleme de sanatate mintala institutionalizate, etc.
  • implicarea în activitati de pregatire a primei Campanii nationale de advocacy pentru respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati mintale institutionalizate.


Clinica se adreseaza TUTUROR STUDENTILOR INTERESATI, indiferent de facultatea si universitatea de provenienta.Evenimentul este organizat in cadrul proiectului „SCOALA PRACTICA: Inovare in invatamantul superior si succes pe piata muncii”, POSDRU/156/1.2/G/132920, implementat de Universitatea Romano-Americana in colaborare cu Centrul de Resurse Juridice.
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.