Scenariile de securitate la incendiu reprezinta estimarile tehnice conform reglementarilor tehnice in vigoare si actiunilor ce trebuiesc intreprinse in cazul unui incendiu si pentru indeplinirea cerintelor esentiale de securitate la incendiu.

Intocmirea unui scenariu de securitate la incendiu poate fi realizata de specialistii in constructii (arhitecti, ingineri constructori si ingineri de instalatii) si de personalul serviciilor de urgenta profesioniste care detin brevet de pompier specialist.

Scenariile de securitate la incendiu sunt elaborate obligatoriu pentru categoriile de constructi, instalatii si amenajari, stabilite prin Hotararea de Guvern nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu.

Acestea pot fi elaborate la solicitarea proprietarilor sau a beneficiarilor categoriilor de constructii, instalatiilor si amenajarilor de securitate la incendiu stabilite prin lege, pentru evaluarea riscului de incendiu.

Din cadrul normativ al unui scenariul de securitate putem enumera:

– P118 / 1999 – partea I destinata constructiilor;
– P118 / 2013 – partea II si III destinata instalatiilor aferente constructiilor;
– NP24 – normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea constructiilor destinate parcarii autoturismelor;
– NP25 – normativ pentru proiectare constructiilor publice subterane;
– NP127 – normativ privind securitatea la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme;
– NP051 – normativ privind adaptarea cladirilor civile la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.

Neindeplinirea de catre proiectanti a obligatiei de a elabora scenarii de securitate la incendiu se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 de lei la 5.000 de lei conform Legii 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

Scenariile de securitate la incendiu se pastreaza de catre beneficiari pe toata durata de existenta a constructiilor, instalatiilor tehnologice sau amenajarilor pentru care au fost intocmite.

Ai nevoie de intocmirea unui scenariu de securitate la incendiu?

Echipa GamServ dispune de specialisti autorizati si atestati pentru intocmire scenariilor de securitate la incendiu ce respecta continutul cadru stabilit prin OMAI 129 /2016.

Contacteaza-ne acum si o echipa de specialisti se va ocupa de intocmirea scenariului de securitate la incendiu de care ai nevoie.