Sute de români din 19 comunități rurale vor beneficia de instruire, specializare și formare profesională în cadrul unui proiect derulat din fonduri europene de Fundația Romtens. Proiectul „Dezvoltarea Resurselor Umane în 19 Comunități Rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2” se desfășoară până în octombrie 2015 și abordează două domenii: dezvoltarea comunitară și promovarea sănătății la locul de muncă. Activitățile desfasurate se adresează mai multor categorii: manageri, angajați, șomeri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive sau ocupate în agricultura de subzistență. Potrivit obiectivelor proiectului, 740 de persoane din mediul rural vor participa la programe de informare și consiliere în carieră, 630 de persoane vor urma cursuri de formare profesională, iar pentru alte 135 se va facilita integrarea pe piața muncii. Fundația Romtens, în colaborare cu partenerii săi – Departamentul de Medicină Experimentală, Universitatea de Studi din Perugia – Italia, SC. DAD Expertise SRL, SC Euro DSM Management și Consultanță SRL și Asociația Europa pentru Dezvoltare Umană, îşi propune ca, prin intermediul acestui proiect, să contribuie în mod activ la dezvoltarea sustenabilă a resurselor umane din mediul rural precum şi la educarea acestora, în ceea ce priveşte sănătatea individuală şi sănătatea în raport cu locul de muncă. Această abordare include mai multe tipuri de activități specifice, dintre care menționăm: Manager de proiect, Manager resurse umane, Inspector resurse umane, Competenţe antreprenoriale, Inspector SSM, Specialist SSM, un curs de calificare (Lucrător în comerţ), sesiuni individuale și colective de consiliere, campanii de informare și conștientizare pe teme legate de promovarea sănătății şi promovarea sănătății la locul de muncă, elaborarea și diseminarea de ghiduri de dezvoltare rurală, vizite de studiu, vizite de intrare în parteneriat, evenimente de promovare a proiectului și de diseminare a rezultatelor acestuia etc. Printre rezultatele activităților de informare și promovare se regăsesc 19 târguri de sănătate și 19 caravane locale organizate în vederea promovării unui stil de viață sănătos și a importanței respectării normelor de sănătate și securitate la locul de muncă. Pentru informațiii suplimentare, vă rugăm să vizitați website-ul fundației, la adresa: www.romtens.ro.