Există o diferență între autorizarea și legalizarea unui document tradus. În cele ce urmează, ne propunem să clarificăm aspectele definitorii legate de însemnătatea acestor doi termeni.

Traducerea autorizată este efectuată de catre un traducător autorizat de Ministerul Justiției. Autorizarea documentului se face prin aplicarea ștampilei traducatorului împreună cu semnătura acestuia.

Traducerea legalizată reprezintă o traducere autorizată care este legalizată de catre un notar public. Cu alte cuvinte, prin aceasta notarul certifică faptul că traducera a fost efectuată de către un traducător autorizat de Ministerul Jutiției. În plus, pentru ca o traducere să fie legalizată, este nevoie de prezentarea în faţa notarului a documentelor în original.

Când traducerile autorizate trebuie legalizate?

În general, se pune problema legalizării traducerilor atunci când este vorba de documente oficiale, emise de instituții ale statului:

  • traduceri legalizate acte auto: certificat de înmatriculare, carte de identitate a autovehicului, factura, contract de vânzare cumpărare.
  • traduceri legalizate documente de identitate: pașaport, carte de identitate, buletin de identitate, certificat de naștere, permis de conducere, certificat de căsătorie, certificat de deces, permis de rezidență.
  • traduceri legalizate acte firme: certificat de înmatriculare, hotărâri AGA, etc.
  • traduceri legalizate acte de studii: diplomă de licență, foi matricole, diplomă de bacalaureat.
  • traduceri legalizate cazier judiciar și fiscal, invitații în străinatate, procuri, adeverințe medicale.
  • traduceri legalizate documente emise de instanțe judecătorești: hotarâri judecătorești, decizii, sentințe, citații.

Cât timp este valabilă o traducere autorizată/ legalizată?

Traducerile autorizate/legalizate sunt valabile câtă vreme sunt valide și documentele originale care au stat la baza traducerii. Dacă un document expiră la o anumită dată, traducerea efectuată nu mai este, de asemenea, valabilă după data respectivă. În cazul actelor emise fără termen de valabilitate, cum sunt diplomele de studii, actele de stare civilă, etc, traducerile sunt, de asemenea, fără termen de valabilitate.

 În concluzie, atunci cand apelezi la birouri de traduceri legalizate, asigură-te că traducătorii sunt autorizati de Ministerul Justiției. Experința înseamnă responsabilitate profesională, calitate, angajaţi pregătiţi corespunzător şi, nu în ultimul rând, preţuri competitive. Syncro Translation Services este un bun partener pentru tine și afacerea ta, oferind un plus de profesionalism și eficiență în domeniu.