Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu din cadrul ANOFMare plăcerea de a anunţa lansarea cu data de 6 ianuarie 2014 a proiectului strategic „Parteneriat Public – Privat pentru Formare Continuă Performantă” – PPPFCP, care se derulează în perioada ianuarie 2014 – aprilie 2015.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 123 „Calitate în serviciile de ocupare”, Axa prioritară 4 „Modernizarea serviciului public de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 4.1. „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”, în conformitate cu contractul de finanţare POSDRU/123/4.1/S/132142.

Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Centrul Regional de Formare Profesională Adulţilor Braşov, Centrul Regional de Formare Profesională Adulţilor Teleorman, Centrul Regional de Formare Profesională Adulţilor Vâlcea, Centrul Regional de Formare Profesională Adulţilor Cluj, Social Com SRL, Insoft Development&Consulting, Asociaţia Tinerii Manageri şi Innovatione Terziario S.C.A.R.L. – Iter Italia.

Valoarea totală a proiectului este de 9.756.547,80 lei, din care 7.317.410,00 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă solicitată.

Proiectul îşi propune îmbunătăţirea şi diversificarea tipurilor de servicii furnizate clienţilor, prin simplificarea accesului la serviciile de formare oferite şi fluidizarea schimbului de informaţii, cuprinzând Serviciul Public de Ocupare (SPO) din 4 regiuni de dezvoltare ale României: Centru, Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia. Pe termen lung, proiectul generează efecte pozitive ca urmare a realizării unei abordări şi unor metode de armonizare a ofertei cu cererea de formare profesională: creşterea motivaţiei pentru dezvoltarea profesională, interconectarea furnizorilor serviciilor de formare profesională şi a agenţiilor de formare profesională locale şi regionale ducând astfel la creşterea calităţii, eficienţei şi transparenţei în SPO.

Obiective specifice pe care le propune proiectul sunt:

 1. Identificarea furnizorilor de formare profesională din 4 regiuni de dezvoltare a României şi integrarea acestora într-un sistem unitar de evidenţă şi monitorizare. Astfel se vor asigura colectarea tuturor datelor necesare creării unei reţele a furnizorilor de formare profesională care va imbunătăţi serviciile grupului ţintă şi va permite clienţilor acestora un acces facil la informaţiile de interes – pentru asigurarea îndeplinirii acestui obiectiv se vor realiza studii, chestionare, formulare de evaluare şi se va organiza un forum naţional.

 2. Dezvoltarea şi operaţionalizarea unei reţele de furnizori de servicii de ocupare şi formare profesională în 4 regiuni de dezvoltare – pentru atingerea acestui obiectiv specific se vor colecta date din vizita de documentare transnaţională şi se vor efectua analize în vederea dezvoltării ulterioare a acestuia;sistemul informatic va permite actualizarea continuă a reţelei create şi va asigura îmbunătăţirea serviciilor oferite de către grupul ţintă.

 3. Îmbunătăţirea accesului la serviciile de formare profesională prin servicii de informare, consiliere şi servicii de tip „self-service” în cadrul unui sistem informatic privind oferirea de servicii on line de înscriere la programele furnizorilor de formare profesională a adulţilor în 4 regiuni de dezvoltare – pentru asigurarea îndeplinirii acestui obiectiv vor fi organizate conferinţe şi forumuri pentru conştientizarea grupului ţintă şi a clienţilor acestora.

 4. Îmbunătăţirea reţelei de furnizori de servicii de ocupare şi formare profesională în cele 4 regiuni de dezvoltare – pentru asigurarea dezvoltării durabile a proiectului se va asigura actualizarea permanentă a reţelei de furnizori de servicii de ocupare şi formare.

Grupul ţintă al proiectului

Primul Grupul ţintă este reprezentat de 5 instituţii ale SPO ce vor fi implicate în activităţile proiectului, fiind în acelaşi timp şi beneficiare ale acţiunilor întreprinse prin intermediul proiectului; acestea fac parte din regiunile de dezvoltare Nord-Vest, Centru, Sud Muntenia şi Sud-Vest Oltenia, fiind selectate după mai multe criterii (în primul rând s-a avut în vedere vecinătatea geografică, apoi preponderenţa şomajului structural şi nevoile de formare profesională continuă relativ comune).

Al doilea grup ţintă este format din 100 de persoane din rândul specialiștilor SPO, ce vor fi implicaţi în acţiunile proiectului referitoare la transferul de bune practici şi schimb de experienţă, ceea ce le va conferi acestora o îmbunătăţire a competenţelor şi abilităţilor profesionale şi implicit va contribui la atingerea obiectivului proiectului de îmbunătăţire şi diversificare a tipurilor de servicii furnizate clienţilor SPO.

Rezultatele aşteptate prin implementarea proiectului sunt următoarele:

 • 4 forumuri interregionale pe tema ”Perspective regionale în dezvoltarea economico-socială şi corelarea formării profesionale continue cu acestea”

 • 5 conferinţe interregionale pentru transfer de bune practici şi schimb de experienţă

 • Un Forum Naţional cu tema ”Parteneriatul Public – Privat, condiţie esenţială a performanţei în formare”

 • Un sistem informatic dezvoltat

 • 5 sesiuni de instruire a grupului ţintă

 • O reţea a furnizorilor de servicii de formare profesională continuă

 • 3000 accesări on line a portalului nou creat

 • 5 agenţii de ocupare certificate în Standardul de management al calităţii ISO9001-2008

 • 100 de furnizori de servicii de ocupare şi formare profesională înregistraţi în reţea

 • 50 ghiduri de instruire ale utilizatorilor şi administratorilor din grupul ţintă

 • 4 analize privind identificarea oportunităţilor de implementare a unui sistem de formare bazat pe satisfacţia clientului şi a beneficiarului final

 • Un studiu privind impactul măsurilor active de ocupare şi a serviciilor de formare continuă furnizate de reţea

Regiunile vizate sunt:

 • Nord Vest: judeţele Maramureş, Satu-Mare, Bistriţa Nasăud, Sălaj, Bihor,

 • Centru: judeţele Alba, Mureş, Harghita, Sibiu, Braşov, Covasna

 • Sud Muntenia: judeţele Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Călăraşi, Teleorman, Ialomiţa, Giurgiu

 • Sud Vest Oltenia: judeţele Olt, Dolj, Vâlcea, Gorj, Mehedinţi

Durata de implementare a proiectului este de 15 luni (ianuarie 2014 – aprilie 2015).

Persoanele interesate să facă parte din grupul ţintă, precum şi toţi cei interesaţi să obţină detalii privind implementarea proiectului sunt rugaţi să contacteze echipa de management a proiectului.

Pentru informaţii


Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu din cadrul ANOFM

Website: http://www.cnfppp.anofm.ro/

Telefon: 0268231355

Email:cnfppp_pppfcp @yahoo.ro